Minnesanteckningar

Minnesanteckningar från den 12 maj 2023
Minnesanteckningar delregional tjänstemannaberedning 12 maj 2023
Delregional rutin för förenklad kommunikation
Mötestider hösten 2023
Sammanfattning efter mötet PP Våra patienter maj 2023 delreg
Uppdragsbeskrivning delregional Arbetsgrupp medicinsk kvalitet
Uppdragsbeskrivning delregional Arbetsgrupp SVU
Uppdragsbeskrivning delregional Beredningsgrupp nära vård rev 20230510

Minnesanteckningar från den 30 mars 2023
Minnesanteckningar delregional tjänstemannaberedning 30 mars 2023
Delregional rutin för förenklad kommunikation
Förslag på organisation delregion Nordväst 2023 – arbetsmaterial rev 2023 03 24
Förslag till aktivitetsplan delregion nordvästra Skåne, rev 2023 03 24
Representanter Delregionalt samverkansorgan
Våra patienter presentation
Vårdsamverkan Skåne Aktivitets och tidsplan 220222 Final

Minnesanteckningar från den 2 februari 2023
Minnesanteckningar delregional tjänstemannaberedning NV 230202
Vårdsamverkan Skåne – info förtroendevalda
Dagordning Tjänstemannaberedning till Centralt Samverkansorgan 17 januari 2023
Bilaga Regional Samverkansgrupp Hälsa_230110
Beslutsförslag Regional Samverkansgrupp Hälsa_230110
Delregionala samverkansgrupper Nordväst ny
230111 Resultat översyn Överenskommelse palliativ vård bil 7_powerpoint
Mötestider våren 2023

Minnesanteckningar från den 9 december 2022
Representanter Delregionalt samverkansorgan
Minnesanteckningar delregionalt samverkansorgan 9 december
Bil punkt 2 Delregional samverkan NV-SKÅNE 2019-2022
Bil punkt 3b 20221125 Kartläggning av prehospital och mobil vård_HUVUDPRESENTATION_vSlutversion
Bil punkt 3b 20221125 Kartläggning av prehospital och mobil vård_BAKGRUNDSMATERIAL_vSlutversion
Bil punkt 3a Revisionsrapport – Granskning av effekter av HS-avtalet om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso-och sjukvården i Skåne
Bil punkt 3a Klargörande av kommunens respektive regionens ansvar avseende nutritionsvård_Uppdragsförfrågan
Bil punkt 3a Granskning av effekter av HS-avtalet om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso-och sjukvården i Skåne – sammanställd rappo

Minnesanteckningar från den 8 november 2022
Minnesanteckningar Delregional tjänstemannaberedning 8 november 2022
Delregional tjänstemannaberedning 2022-11-08
Mötestider under hösten 2022
Psykiatriambulansen, PAP 221018-221105
Rutin Sårkonsult digitalt möte kommunal hälso- och sjukvård eller annan förvaltning inom Region Skåne
Uppdragsbeskrivning processledare slutversion 2022
Rapportering Avtalet Seminarium 2022-11-03
Revisionssamverkan 2022-11-03
Revisionen 3 nov 2022
Rapportering Avtalet Seminarium 2022-11-03
Förslag mötestider våren 2023

Minnesanteckningar från den 14 oktober 2022
Minnesanteckningar delregionalt samverkansorgan 14 oktober
Undvikbar slutenvård utskrivningsklara patienter
Rapport Uppdrag undvikbar slutenvård

Minnesanteckningar från den 6 oktober 2022
Minnesanteckningar Delregional tjänstemannaberedning 6 oktober
Delrapport x-listan 2022 02 07 utskickat
Granskning av effekter av HS-avtalet om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso-och sjukvården i Skåne – sammanställd ra
Klargörande av kommunens respektive regionens ansvar avseende nutritionsvård_Uppdragsförfrågan
Revisionsrapport – Granskning av effekter av HS-avtalet om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso-och sjukvården i Skån
Aktivitets- och tidsplan 220208

Minnesanteckningar från den 1 juni 2022
Minnesanteckningar delregional tjänstemannaberedning 1 juni
Akut sjukhusvård i hemmet – Vårdsamverkan Skåne 220401
Arbetsgrupp undvikbar SV Presentation TB 1 juni 2022
HP Nära Vård i Förändrings- och genomförandeplan FHS_cs220401
Tids och aktivitetsplan 220401
Uppföljning Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna om samverkan vid utskrivning 20220401
Vårdsamverkan Skåne Aktivitets och tidsplan 220222Final

Minnesanteckningar från den 5 maj 2022
Förbättringsprojekt NV-skåne
HSN § 38 220407 processledare
Minnesanteckningar delregionalt samverkansorgan 6 maj
Patientnämnden 220506
Vårdsamverkan Skåne Aktivitets och tidsplan 220222Final

Minnesanteckningar från den 30 mars 2022
Förbättringsprojket NV-skåne
ledarutbildning 16 april
Minnesant TB 30 mars 2022
Sårbehandling 2022 digitalkonsultation till DSNV

Minnesanteckningar från den 4 mars 2022
Minnesanteckningar delregional samverkan 4 mars 2022
Palliativ specialistmottagning och konsultteamet 220304
PAP-presentation
PPT – primärvårdskonferens
Uppdrag undvikbar slutenvård DS rev 3 mars
Deltagarlista

Minnesanteckningar från den 7 februari 2022
Minnesanteckningar TB 7 februari 2022
Vårdsamverkan Skåne Delregionen informerar 220125
PAP-presentation

Minnesanteckningar från den 17 december 2021
Minnesanteckningar tjänstemannaberedning 17 december 2021

Minnesanteckningar från den 25 november 2021
Minnesanteckningar delregional samverkan 25 november 2021
Sista betänkadet från Peter Almgren
Covid19

Minnesanteckningar från den 15 oktober 2021
Minnesanteckningar Delregional tjänstemannaberedning 15 oktober 2021
Delregional samverkan Nordväst 15 okt – 21
PatientkontraktHandlingsplan20210924 BILAGA 1
Schematisk bild över ledarskapsprogrammet BILAGA 2
Info om Vård och omsorgsveckan1 BILAGA 3
Målbild handlingsplan Nära vård HS-avtal 24 sept BILAGA 4
RE_Beslutsförslag_HSN
TIds och aktivitetsplan

Minnesanteckningar från den 17 september 2021
Mötesanteckningar delregional samverkan Skåne nordväst 17 september 2021
DS NV 210917
filmerna 17 september
Prognos Delregional samverkan 210917_CR
SkåneNV_Sus_210917

Minnesanteckningar från den 21 maj 2021
Mötesanteckningar Delregional tjänstemannaberedning 2021-05-21
Mötesanteckningar Delregionalt samverkansorgan 2021-05-21
Delregionalt samverkansorgan 21 maj
DS NV 210521

Minnesanteckningar från den 16 april 2021
Mötesanteckningar Delregional tjänstemannaberedning Nordväst 16 april 2021

Mötesanteckningar från den 11 mars 2021
Protokoll Delregional tjänstemannaberedning 11 mars 2021

Minnesanteckningar från den 27 november 2020
Minnesanteckningar Delregionalt samverkansorgan Skåne nordväst 20201127
Dagordning Delregionalt samverkansorgan Skåne nordväst 20201127, uppdaterad
Mötesbildspel 201127

Minnesanteckningar från den 10 november 2020
Minnesanteckningar Delregional tjänstemannaberedning Nordväst 201010
Samarbete kring nära vård och framtidskontoret 10 november 2020

Vårdsamverkan Skåne 201110 bildspel

Minnesanteckningar och bilagor från den 5 juni 2020
Minnesanteckningar Delregional tjänstemannaberedning Nordväst 200605
Mötesbildspel 200605
God och Nära vård – bildspel

Minnesanteckningar från krissamordning
Minnesanteckningar Krissamordning SSNV o kommuner-20200317
Minnesanteckningar Krissamordning SSNV o kommuner-20200324
Minnesanteckningar Krissamordning SSNV o kommuner-20200331
Minnesanteckningar Krissamordning SSNV o kommuner-20200407
Minnesanteckningar Krissamordning SSNV o kommuner-20200414
Minnesanteckningar Krissamordning SSNV o kommuner-20200421
Minnesanteckningar Krissamordning SSNV o kommuner-20200428
Minnesanteckningar Krissamordning SSNV o kommuner-20200505
Minnesanteckningar Krissamordning SSNV o kommuner-20200519
Minnesanteckningar Krissamordning SSNV o kommuner-20200526
Minnesanteckningar Krissamordning SSNV o kommuner-20200602
Minnesanteckningar Krissamordning SSNV o kommuner-20200609
Krissamordningsråd_Familjen Helsingborg_Primärvård_SSNV_2020-07-07
Minnesanteckningar Krissamordning SSNV o kommuner_2020-10-13
Minnesanteckningar Krissamordning SSNV o kommuner-2020714
Minnesanteckningar Krissamordning SSNV o kommuner-2020714[1]
Minnesanteckningar Krissamordning SSNV o kommuner-20200616
Minnesanteckningar Krissamordning SSNV o kommuner-20200804
Minnesanteckningar Krissamordning SSNV o kommuner-20200818

Delregional samverkansorgan från den 22 november 2019
DS Nordväst 2019-11-22
Teamdiskussion – Hur utvecklar vi samverkan och teamarbete ytterligare

Tema – Psykisk hälsa
Tema – Psykisk hälsa
Nationell psykiatrisatsning
Socialstyrelsen – Nationella riktlinjer Vård vid depression och ångestsyndrom

Fördjupningsmaterial
Dokumentations- och analysrapport, Temakonferens 21 okt 2019
Nära vård i Ängelholm
SIP information till förtroendevalda
Använd SIP – ett verktyg vid samverkan
God samverkan i komplexa situationer. Hur lyckas vi
Analysstöd – att värdera information från utvärdering

Delregional samverkansorgan från den 20 juni 2019
Delregionalt-NV-20190620-Minnesanteckningar-ver2

Verksamhetsplan (reviderad 20190619)
Strategisk plan för hälso- och sjukvårdssamverkan i Nordväst

Delregional samverkansorgan från den 30 november 2018
Delregionalt_NV_20181130_-Minnesanteckningar
Verksamhetsplan-delregional-tjanstmannaber.-Annika-Andersson
Kommuner-Skane-Nordvast-Stefan-Segerman
Uppfoljning-Maria-Nordvast-Sigbritt-Arwidson

Minnesanteckningar och bilagor från 13 september 2018
Samverkan vid utskrivning psykiatrin Delregional-NV 20180913
Delregionalt NV 20180913 -Minnesanteckningar

Minnesanteckningar och bilagor från 13 april 2018
Delregionalt NV 20180413 – Minnesanteckningar
Vuxenpsykiatrin HBG NV 20180413 Maria Holst Ekholm
Maria mottagningar Nordväst Delreg NV 180413 Charlotta Hedin
Tjänstemannaberedningen Delregionalt NV180413 Emma Borgstrand
Lagen om samverkan Delreg NV 180413 Ingrid Nyman Sofia Ljung

Minnesanteckningar och bilagor från den 6 december 2017
Minnesanteckningar Centralt Samverkansorgan Nordvästra Skåne 2017-12-06
Delregionalt möte 2017-12-06
Överenskommelse Samverkan vid utskrivning

Minnesanteckningar och bilagor från 6 september 2017
Minnesanteckningar Delregionalt Samverkansorgan Nordvästra 170906
BUP Gunilla Hagberg Tegenrot

Tjänstemannaberedningen Emma Borgstrand

Minnesanteckningar och bilagor från 17 maj 2017
Minnesanteckningar Delregionalt Samverkansorgan Nordvästra Skåne 17 maj 2017
Bilaga Emma Borgstrand och Titti Goheds presentation

Bilaga Förslag från tjänstemannaberedningen

Minnesanteckningar och bilagor från 2 mars 2017
Minnesanteckningar Delregionalt Samverkansorgan Nordvästra Skåne 2 mars 2017.
Bilaga till möte 170302.
170302 bilaga. Proposition ang. samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Minnesanteckningar och bilagor från 20 jan 2017
Minnesanteckningar Delregionalt Samverkansorgan Nordvästra Skåne 20 jan 2017
170120 bilaga. Hälso- och sjukvårdsavtalet

Senast uppdaterad: