Minnesanteckningar

Minnesanteckningar Arbetsgrupp medicinsk kvalitet

2024-04-10
Minnesanteckningar Arbetsgrupp medicinsk kvalitet 240410

2024-02-14
Minnesanteckningar Arbetsgrupp medicinsk kvalitet 240214

2023-12-06
Minnesanteckningar Arbetsgrupp medicinsk kvalitet 231206

2023-10-18
Minnesanteckningar Arbetsgrupp medicinsk kvalitet 231018

2023-08-29
Minnesanteckningar Arbetsgrupp medicinsk kvalitet 2023-08-29

Minnesanteckningar Arbetsgrupp SVU

2024-06-04
Minnesanteckningar 2024-06-04

2024-04-09
Minnesanteckningar Arbetsgrupp SVU 2024-04-09

2024-02-06
Minnesanteckningar Arbetsgrupp SVU 2024-02-06

2023-11-21
Minnesanteckningar Arbetsgrupp SVU 2023-11-21

2023-10-03
Minnesanteckningar Arbetsgrupp SVU 2023-10-03

2023-08-30
Minnesanteckningar Arbetsgrupp SVU 2023-08-30

Minnesanteckningar Beredningsgrupp nära vård

2024-06-10
Minnesanteckningar Beredningsgrupp nära vård 2024-06-10

2024-05-13
Minnesanteckningar Beredningsgrupp nära vård 2024-05-13

2024-04-15
Minnesanteckningar Beredningsgrupp nära vård 2024-04-15

2024-03-13
Minnesanteckningar Beredningsgrupp nära vård 20240313

2024-02-12
Minnesanteckningar Beredningsgrupp nära vård 20240212

2024-01-15
Minnesanteckningar Beredningsgrupp nära vård 240115

2023-12-11
Minnesanteckningar Beredningsgrupp nära vård 231211

2023-11-13
Minnesanteckningar Beredningsgrupp nära vård 231113

2023-10-02
Minnesanteckningar Beredningsgrupp nära vård 231002

2023-09-04
Minnesanteckningar Beredningsgrupp nära vård 20230904

2023-08-14
Minnesanteckningar Beredningsgrupp nära vård 20230814

2023-06-12
Minnesanteckningar Beredningsgrupp nära vård 20230612

Minnesanteckningar Delregional tjänstemannaberedning

2024-05-31
Minnesanteckningar Delregional tjänstemannaberedning 240531
Bilaga 1 Handlingsplan psykisk hälsa och suicidprevention 2024-2025 FINAL
Bilaga 2 Omsorgskoordinering underlag till delregional tjänstemannaberedning
Bilaga 3 HS avtal 28 maj utskick

2024-04-26
Minnesanteckningar Delregional tjänstemannaberedning 240426
Bilaga 1 Utbildning i vårdsamverkan nordväst
Bilaga 2 Minnesanteckningar Arbetsgrupp SVU 240409
Bilaga 3 Minnesanteckningar Arbetsgrupp medicinsk kvalitet 240410
Bilaga 4 Minnesanteckningar Beredningsgrupp nära vård 240415

2024-03-15
Minnesanteckningar Delregional tjänstemannaberedning 240315
Bilaga 1 Utbildning i vårdsamverkan NV
Bilaga 2 Minnesanteckningar Beredningsgrupp nära vård 20240313
Bilaga 3 Utvärdering Delregional aktivitets-och tidplan Nordväst 2023_
Bilaga 4 Kvalitetssäkra sårbehandling

2024-02-02
Minnesanteckningar Delregional tjänstemannaberedning 240202
Bilaga 1 NV central tjänstemannaberedning 240126
Bilaga 2 Rutiner för delregional samverkan_jan24
Bilaga 3 Nära vård sammanfattning av arbetet 2023
Bilaga 4 Patientsäkerhet Handlingsplan för att minska återinläggning hos sköra äldre

2023-11-24
Minnesanteckningar Delregional tjänstemannaberedning 2023-11-24
Bil 1 Strategisk inriktning Skånes Kommuner 2024-2027
Bil 2 Primärvården Skånes färdplan 2023-2026 och målbild
Bil 3 Dagordning tjänstemannaberedning 231117
Bil 4 Presentation historik och organisation dtjmb 2023-11- 24
Bil 5 Våra patienter presentation
Bil 6 Lokal handlingsplan för samverkande sjukvård i hemmet, skrivbar PDF
Bil 7 Delregional aktivitets- och tidplan Nordväst 2023-03-30
Bil 8 Mötestider våren 2024
Bil 9 Delregional rutin för förenklad kommunikation rev 231128
Bil 10 Kontaktuppgifter AU och TB nordväst 2023
Bil 11 Mobilt närsjukvårdsteam landskrona 20231124
Bil 12 Slutrapport följeutvärderingen Mobil närvård VG april 2019 (version 190506)
Bil 13 KEFU rapport 2023 Samordnad och personcentrerad vård i hemmet

2023-09-15
Minnesanteckningar delregional tjänstemannaberedning 15 sept 2023
Bilaga 1 Minnesanteckningar Central tjänstemannaberedning 230830
Bilaga 2 Plan för uppföljning delregional Aktivitets- och tidplan arbetsmaterial 2023-08
Bilaga 3 Minnesanteckningar Beredningsgrupp nära vård NV 20230612
Bilaga 4 Delregional rutin för förenklad kommunikation rev 20230512
Bilaga 5 Vårddagar efter utskrivningsklar_Hbg las
Bilaga 6 Vårddagar efter utskrivningsklar_Lkr las
Bilaga 7 Vårddagar efter utskrivningsklar_Ählm sjh
Bilaga 8 Mötestider hösten 2023

2023-05-12
Minnesanteckningar delregional tjänstemannaberedning 12 maj 2023
Delregional rutin för förenklad kommunikation
Mötestider hösten 2023
Sammanfattning efter mötet PP Våra patienter maj 2023 delreg
Uppdragsbeskrivning delregional Arbetsgrupp medicinsk kvalitet
Uppdragsbeskrivning delregional Arbetsgrupp SVU
Uppdragsbeskrivning delregional Beredningsgrupp nära vård rev 20230510

2023-03-30
Minnesanteckningar delregional tjänstemannaberedning 30 mars 2023
Delregional rutin för förenklad kommunikation
Förslag på organisation delregion Nordväst 2023 – arbetsmaterial rev 2023 03 24
Förslag till aktivitetsplan delregion nordvästra Skåne, rev 2023 03 24
Representanter Delregionalt samverkansorgan
Våra patienter presentation
Vårdsamverkan Skåne Aktivitets och tidsplan 220222 Final

2023-02-02
Minnesanteckningar delregional tjänstemannaberedning NV 230202
Vårdsamverkan Skåne – info förtroendevalda
Dagordning Tjänstemannaberedning till Centralt Samverkansorgan 17 januari 2023
Bilaga Regional Samverkansgrupp Hälsa_230110
Beslutsförslag Regional Samverkansgrupp Hälsa_230110
Delregionala samverkansgrupper Nordväst ny
230111 Resultat översyn Överenskommelse palliativ vård bil 7_powerpoint
Mötestider våren 2023

2022-11-08
Minnesanteckningar Delregional tjänstemannaberedning 8 november 2022
Delregional tjänstemannaberedning 2022-11-08
Mötestider under hösten 2022
Psykiatriambulansen, PAP 221018-221105
Rutin Sårkonsult digitalt möte kommunal hälso- och sjukvård eller annan förvaltning inom Region Skåne
Uppdragsbeskrivning processledare slutversion 2022
Rapportering Avtalet Seminarium 2022-11-03
Revisionssamverkan 2022-11-03
Revisionen 3 nov 2022
Rapportering Avtalet Seminarium 2022-11-03
Förslag mötestider våren 2023

2022-10-06
Minnesanteckningar Delregional tjänstemannaberedning 6 oktober
Delrapport x-listan 2022 02 07 utskickat
Granskning av effekter av HS-avtalet om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso-och sjukvården i Skåne – sammanställd ra
Klargörande av kommunens respektive regionens ansvar avseende nutritionsvård_Uppdragsförfrågan
Revisionsrapport – Granskning av effekter av HS-avtalet om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso-och sjukvården i Skåne
Aktivitets- och tidsplan 220208

2022-06-01
Minnesanteckningar delregional tjänstemannaberedning 1 juni
Akut sjukhusvård i hemmet – Vårdsamverkan Skåne 220401
Arbetsgrupp undvikbar SV Presentation TB 1 juni 2022
HP Nära Vård i Förändrings- och genomförandeplan FHS_cs220401
Tids och aktivitetsplan 220401
Uppföljning Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna om samverkan vid utskrivning 20220401
Vårdsamverkan Skåne Aktivitets och tidsplan 220222Final

2022-03-30
Förbättringsprojekt NV-Skåne
ledarutbildning 16 april
Minnesant TB 30 mars 2022
Sårbehandling 2022 digitalkonsultation till DSNV

2022-02-07
Minnesanteckningar TB 7 februari 2022
Vårdsamverkan Skåne Delregionen informerar 220125
PAP-presentation

Minnesanteckningar Delregional samverkan

2024-05-17
Minnesanteckningar Delregional samverkansorgan Nordväst 2023-05-17
Bilaga 1 Nära vård vårdsamverkan Skåne APT-material – Delregional samverkan 2024-05-17, 2.0
Bilaga 2 Reviderad tid-och aktivitetsplan
Bilaga 3 Utvärdering Delregional aktivitets-och tidplan Nordväst 2023

2023-06-02
Minnesanteckningar Delregional samverkansorgan Nordvästra 2023-06-02
Bilaga 1 Presentation delregional samverkan 20230601
Bilaga 2 Vårdsamverkan Skåne – info förtroendevalda
Bilaga 3 Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne
Bilaga 4 Vårdsamverkan Skåne Aktivitets och tidsplan 220222 Final
Bilaga 5, Granskning av effekter av HS-avtalet om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso-och sjukvården i Skåne – sammanställd rapport
Bilaga 6, Uppdragsbeskrivning processledare_slutversion 2022
Bilaga 7 PP Våra patienter juni 2023
Bilaga 8 Mobilt närsjukvårdsteam Landskrona och nästa steg 20230531
Bilaga 9 Kontaktuppgifter delregional samverkan nordväst 2023
Bilaga 10 Hyrstopp

2022-12-09
Representanter Delregionalt samverkansorgan
Minnesanteckningar delregionalt samverkansorgan 9 december
Bil punkt 2 Delregional samverkan NV-SKÅNE 2019-2022
Bil punkt 3b 20221125 Kartläggning av prehospital och mobil vård_HUVUDPRESENTATION_vSlutversion
Bil punkt 3b 20221125 Kartläggning av prehospital och mobil vård_BAKGRUNDSMATERIAL_vSlutversion
Bil punkt 3a Revisionsrapport – Granskning av effekter av HS-avtalet om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso-och sjukvården i Skåne
Bil punkt 3a Klargörande av kommunens respektive regionens ansvar avseende nutritionsvård_Uppdragsförfrågan
Bil punkt 3a Granskning av effekter av HS-avtalet om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso-och sjukvården i Skåne – sammanställd rapport

2022-10-14
Minnesanteckningar delregionalt samverkansorgan 14 oktober
Undvikbar slutenvård utskrivningsklara patienter
Rapport Uppdrag undvikbar slutenvård

2022-05-06
Förbättringsprojekt NV-skåne
HSN § 38 220407 processledare
Minnesanteckningar delregionalt samverkansorgan 6 maj
Patientnämnden 220506
Vårdsamverkan Skåne Aktivitets och tidsplan 220222Final

2022-03-04
Minnesanteckningar delregional samverkan 4 mars 2022
Palliativ specialistmottagning och konsultteamet 220304
PAP-presentation
PPT – primärvårdskonferens
Uppdrag undvikbar slutenvård DS rev 3 mars
Deltagarlista

Minnesanteckningar från 2021 och tidigare

Minnesanteckningar Arbetsgrupp medicinsk kvalitet

 

Minnesanteckningar Arbetsgrupp SVU

 

Minnesanteckningar Beredningsgrupp nära vård

 

Minnesanteckningar Delregional tjänstemannaberedning
2021-12-17
Minnesanteckningar tjänstemannaberedning 17 december 2021

2021-10-15
Minnesanteckningar Delregional tjänstemannaberedning 15 oktober 2021
Delregional samverkan Nordväst 15 okt – 21
PatientkontraktHandlingsplan20210924 BILAGA 1
Schematisk bild över ledarskapsprogrammet BILAGA 2
Info om Vård och omsorgsveckan1 BILAGA 3
Målbild handlingsplan Nära vård HS-avtal 24 sept BILAGA 4
RE_Beslutsförslag_HSN
TIds och aktivitetsplan

2021-05-21
Mötesanteckningar Delregional tjänstemannaberedning 2021-05-21
Mötesanteckningar Delregionalt samverkansorgan 2021-05-21
Delregionalt samverkansorgan 21 maj
DS NV 210521

2021-04-16
Mötesanteckningar Delregional tjänstemannaberedning Nordväst 16 april 2021

2021-03-11
Protokoll Delregional tjänstemannaberedning 11 mars 2021

2020-11-10
Minnesanteckningar Delregional tjänstemannaberedning Nordväst 201010
Samarbete kring nära vård och framtidskontoret 10 november 2020

Vårdsamverkan Skåne 201110 bildspel

2020-06-05
Minnesanteckningar Delregional tjänstemannaberedning Nordväst 200605
Mötesbildspel 200605
God och Nära vård – bildspel

 

Minnesanteckningar Delregional samverkan
2021-11-25
Minnesanteckningar delregional samverkan 25 november 2021
Sista betänkadet från Peter Almgren
Covid19

2021-09-17
Mötesanteckningar delregional samverkan Skåne nordväst 17 september 2021
DS NV 210917
filmerna 17 september
Prognos Delregional samverkan 210917_CR
SkåneNV_Sus_210917

2020-11-27
Minnesanteckningar Delregionalt samverkansorgan Skåne nordväst 20201127
Dagordning Delregionalt samverkansorgan Skåne nordväst 20201127, uppdaterad
Mötesbildspel 201127

2019-11-22
DS Nordväst 2019-11-22
Teamdiskussion – Hur utvecklar vi samverkan och teamarbete ytterligare

Tema – Psykisk hälsa
Tema – Psykisk hälsa
Nationell psykiatrisatsning
Socialstyrelsen – Nationella riktlinjer Vård vid depression och ångestsyndrom

Fördjupningsmaterial
Dokumentations- och analysrapport, Temakonferens 21 okt 2019
Nära vård i Ängelholm
SIP information till förtroendevalda
Använd SIP – ett verktyg vid samverkan
God samverkan i komplexa situationer. Hur lyckas vi
Analysstöd – att värdera information från utvärdering

2019-06-20
Delregionalt-NV-20190620-Minnesanteckningar-ver2

Verksamhetsplan (reviderad 20190619)
Strategisk plan för hälso- och sjukvårdssamverkan i Nordväst

2018-11-30
Delregionalt_NV_20181130_-Minnesanteckningar
Verksamhetsplan-delregional-tjanstmannaber.-Annika-Andersson
Kommuner-Skane-Nordvast-Stefan-Segerman
Uppfoljning-Maria-Nordvast-Sigbritt-Arwidson

2018-09-13
Samverkan vid utskrivning psykiatrin Delregional-NV 20180913
Delregionalt NV 20180913 -Minnesanteckningar

2018-04-13
Delregionalt NV 20180413 – Minnesanteckningar
Vuxenpsykiatrin HBG NV 20180413 Maria Holst Ekholm
Maria mottagningar Nordväst Delreg NV 180413 Charlotta Hedin
Tjänstemannaberedningen Delregionalt NV180413 Emma Borgstrand
Lagen om samverkan Delreg NV 180413 Ingrid Nyman Sofia Ljung

2017-12-06
Minnesanteckningar Centralt Samverkansorgan Nordvästra Skåne 2017-12-06
Delregionalt möte 2017-12-06
Överenskommelse Samverkan vid utskrivning

2017-09-06
Minnesanteckningar Delregionalt Samverkansorgan Nordvästra 170906
BUP Gunilla Hagberg Tegenrot

Tjänstemannaberedningen Emma Borgstrand

2017-05-17
Minnesanteckningar Delregionalt Samverkansorgan Nordvästra Skåne 17 maj 2017
Bilaga Emma Borgstrand och Titti Goheds presentation

Bilaga Förslag från tjänstemannaberedningen

2017-03-02
Minnesanteckningar Delregionalt Samverkansorgan Nordvästra Skåne 2 mars 2017.
Bilaga till möte 170302.
170302 bilaga. Proposition ang. samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

2017-01-20
Minnesanteckningar Delregionalt Samverkansorgan Nordvästra Skåne 20 jan 2017
170120 bilaga. Hälso- och sjukvårdsavtalet

 

Minnesanteckningar från krissamordning
Minnesanteckningar Krissamordning SSNV o kommuner-20200317
Minnesanteckningar Krissamordning SSNV o kommuner-20200324
Minnesanteckningar Krissamordning SSNV o kommuner-20200331
Minnesanteckningar Krissamordning SSNV o kommuner-20200407
Minnesanteckningar Krissamordning SSNV o kommuner-20200414
Minnesanteckningar Krissamordning SSNV o kommuner-20200421
Minnesanteckningar Krissamordning SSNV o kommuner-20200428
Minnesanteckningar Krissamordning SSNV o kommuner-20200505
Minnesanteckningar Krissamordning SSNV o kommuner-20200519
Minnesanteckningar Krissamordning SSNV o kommuner-20200526
Minnesanteckningar Krissamordning SSNV o kommuner-20200602
Minnesanteckningar Krissamordning SSNV o kommuner-20200609
Krissamordningsråd_Familjen Helsingborg_Primärvård_SSNV_2020-07-07
Minnesanteckningar Krissamordning SSNV o kommuner_2020-10-13
Minnesanteckningar Krissamordning SSNV o kommuner-2020714
Minnesanteckningar Krissamordning SSNV o kommuner-2020714[1]
Minnesanteckningar Krissamordning SSNV o kommuner-20200616
Minnesanteckningar Krissamordning SSNV o kommuner-20200804
Minnesanteckningar Krissamordning SSNV o kommuner-20200818

Senast uppdaterad: