Minnesanteckningar

Minnesanteckningar från den 27 november 2020
Minnesanteckningar Delregionalt samverkansorgan Skåne nordväst 20201127
Dagordning Delregionalt samverkansorgan Skåne nordväst 20201127, uppdaterad
Mötesbildspel 201127

Minnesanteckningar från den 10 november 2020
Minnesanteckningar Delregional tjänstemannaberedning Nordväst 201010
Samarbete kring nära vård och framtidskontoret 10 november 2020

Vårdsamverkan Skåne 201110 bildspel

Minnesanteckningar och bilagor från den 5 juni 2020
Minnesanteckningar Delregional tjänstemannaberedning Nordväst 200605
Mötesbildspel 200605
God och Nära vård – bildspel

Minnesanteckningar från krissamordning
Minnesanteckningar Krissamordning SSNV o kommuner-20200317
Minnesanteckningar Krissamordning SSNV o kommuner-20200324
Minnesanteckningar Krissamordning SSNV o kommuner-20200331
Minnesanteckningar Krissamordning SSNV o kommuner-20200407
Minnesanteckningar Krissamordning SSNV o kommuner-20200414
Minnesanteckningar Krissamordning SSNV o kommuner-20200421
Minnesanteckningar Krissamordning SSNV o kommuner-20200428
Minnesanteckningar Krissamordning SSNV o kommuner-20200505
Minnesanteckningar Krissamordning SSNV o kommuner-20200519
Minnesanteckningar Krissamordning SSNV o kommuner-20200526
Minnesanteckningar Krissamordning SSNV o kommuner-20200602
Minnesanteckningar Krissamordning SSNV o kommuner-20200609
Krissamordningsråd_Familjen Helsingborg_Primärvård_SSNV_2020-07-07
Minnesanteckningar Krissamordning SSNV o kommuner_2020-10-13
Minnesanteckningar Krissamordning SSNV o kommuner-2020714
Minnesanteckningar Krissamordning SSNV o kommuner-2020714[1]
Minnesanteckningar Krissamordning SSNV o kommuner-20200616
Minnesanteckningar Krissamordning SSNV o kommuner-20200804
Minnesanteckningar Krissamordning SSNV o kommuner-20200818

Delregional samverkansorgan från den 22 november 2019
DS Nordväst 2019-11-22
Teamdiskussion – Hur utvecklar vi samverkan och teamarbete ytterligare

Tema – Psykisk hälsa
Tema – Psykisk hälsa
Nationell psykiatrisatsning
Socialstyrelsen – Nationella riktlinjer Vård vid depression och ångestsyndrom

Fördjupningsmaterial
Dokumentations- och analysrapport, Temakonferens 21 okt 2019
Nära vård i Ängelholm
SIP information till förtroendevalda
Använd SIP – ett verktyg vid samverkan
God samverkan i komplexa situationer. Hur lyckas vi
Analysstöd – att värdera information från utvärdering

Delregional samverkansorgan från den 20 juni 2019
Delregionalt-NV-20190620-Minnesanteckningar-ver2

Verksamhetsplan (reviderad 20190619)
Strategisk plan för hälso- och sjukvårdssamverkan i Nordväst

Delregional samverkansorgan från den 30 november 2018
Delregionalt_NV_20181130_-Minnesanteckningar
Verksamhetsplan-delregional-tjanstmannaber.-Annika-Andersson
Kommuner-Skane-Nordvast-Stefan-Segerman
Uppfoljning-Maria-Nordvast-Sigbritt-Arwidson

Minnesanteckningar och bilagor från 13 september 2018
Samverkan vid utskrivning psykiatrin Delregional-NV 20180913
Delregionalt NV 20180913 -Minnesanteckningar

Minnesanteckningar och bilagor från 13 april 2018
Delregionalt NV 20180413 – Minnesanteckningar
Vuxenpsykiatrin HBG NV 20180413 Maria Holst Ekholm
Maria mottagningar Nordväst Delreg NV 180413 Charlotta Hedin
Tjänstemannaberedningen Delregionalt NV180413 Emma Borgstrand
Lagen om samverkan Delreg NV 180413 Ingrid Nyman Sofia Ljung

Minnesanteckningar och bilagor från den 6 december 2017
Minnesanteckningar Centralt Samverkansorgan Nordvästra Skåne 2017-12-06
Delregionalt möte 2017-12-06
Överenskommelse Samverkan vid utskrivning

Minnesanteckningar och bilagor från 6 september 2017
Minnesanteckningar Delregionalt Samverkansorgan Nordvästra 170906
BUP Gunilla Hagberg Tegenrot

Tjänstemannaberedningen Emma Borgstrand

Minnesanteckningar och bilagor från 17 maj 2017
Minnesanteckningar Delregionalt Samverkansorgan Nordvästra Skåne 17 maj 2017
Bilaga Emma Borgstrand och Titti Goheds presentation

Bilaga Förslag från tjänstemannaberedningen

Minnesanteckningar och bilagor från 2 mars 2017
Minnesanteckningar Delregionalt Samverkansorgan Nordvästra Skåne 2 mars 2017.
Bilaga till möte 170302.
170302 bilaga. Proposition ang. samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Minnesanteckningar och bilagor från 20 jan 2017
Minnesanteckningar Delregionalt Samverkansorgan Nordvästra Skåne 20 jan 2017
170120 bilaga. Hälso- och sjukvårdsavtalet

Senast uppdaterad: