Material

I menyn till höger (längst ner vid mobilversion) finns informationsmaterial i form av blanketter och stödmaterial kopplat till hälso- och sjukvård i samverkan kategoriserat.

Som stöd för samstämmig kommunikation tas gemensamt informationsmaterial fram löpande, efter behov identifierade av tjänsteberedningen till Centralt Samverkansorgan.

Senast uppdaterad: