Uppföljning

Granskningsrapporter – Region Skåne (skane.se)

Överenskommelse mellan Region Skåne och kommunerna om samverkan vid utskrivning 220401

Punktmätning fasta vårdkontakter CS 220301

Uppföljning av HS-avtalet – presentation 4 juni 2021

Uppföljning av handlingplanen för anpassning av modell för läkarstöd i kommunal hemsjukvård 210322

CS-avtalet med utvecklingsdel 210219

Sammanfattning läkarstödsutvärdering CS 190610

Preliminär redovisning av halvtidsavstämningen för HS-avtalet 190506

Utvärdering läkarstödet inom HS-avtalet i Skåne slutrapport 190401

Avrapportering HS-avtal slutlig rapport 181022

Uppföljning SVU 2018

Uppföljning av HS-avtalet 171206

KEFU
Uppföljning av HS-avtalet avseende delprojekt Mobilt vårdteam

Överenskommelse KEFU

Senast uppdaterad: