SIP och SVU

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Utbildning för huvudkontaktpersoner

Utbildning för huvudkontaktpersoner i rutin, process och anpassningar av Mina Planer i enlighet med lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Informationsmaterial

Powerpoint – Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård – kortversion

PDF – Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård – kortversion

Fallbeskrivningar nya lagen

Rutiner för samverkan gällande lagen om utskrivning

Överenskommelsen finns på vardgivare.skane.se (öppnas i nytt fönster)

Instruktionsfilm om processen för samverkan vid utskrivning (SVU) (steg 1)

I filmen får du följa patienten Ellens resa från inskrivning i den slutna vården till primärvården och kommunal vård och omsorg. Den tar upp de olika delprocesserna samt funktionaliteten i IT-stödet Mina planer.

Filmen är framtagen i samarbete mellan Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och Malmö stad.

Se filmen nedan (tryck på bilden)

Utbildningsfilm om Samordnad Individuell Plan (SIP) (steg 2)

I filmen får du följa patienten Ellens fortsatta resa från utskrivningen från slutenvården till SIP-mötet i hemmet. Filmen tar upp alla olika delmoment inför och under SIP samt funktionaliteten i IT-stödet Mina Planer.

Filmen är framtagen i samarbete mellan Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och Malmö Stad.

Se filmen nedan (tryck på bilden)

Tillägg till Rutin och vägledning inför samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Senast uppdaterad: