SIP och SVU

Grundutbildning i SIP med inriktning vuxna psykiatri och missbruk/beroende, Lund 2020-03-10

Utbildningen riktar sig till dig som behöver grundläggande kunskap kring aktuell lagstiftning, regionala rutiner och riktlinjer. Utbildningen genomfördes i samverkan mellan Kommunförbundet Skåne, Region Skåne och NSPH Skåne.

Utbildningen är indelad i fyra delar. Respektive del finns att se nedan.

Inledning, SIP ur ett brukarperspektiv: https://vimeo.com/397383516/ee6f167a24
Rutiner och regelverk: https://vimeo.com/397383664/c9dec25ed4
Mötescirklar och mötesrutiner: https://vimeo.com/397383590/b1d9585898
Mina Planer: https://vimeo.com/398197306/1214f77cda

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Utbildning för huvudkontaktpersoner
Utbildning för huvudkontaktpersoner i rutin, process och anpassningar av Mina Planer i enlighet med lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.

Informationsmaterial
Powerpoint – Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård – kortversion
PDF – Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård – kortversion
Fallbeskrivningar nya lagen

Rutiner för samverkan gällande lagen om utskrivning
Överenskommelsen finns på vardgivare.skane.se (öppnas i nytt fönster)

Instruktionsfilm om processen för samverkan vid utskrivning (SVU) (steg 1)
I filmen får du följa patienten Ellens resa från inskrivning i den slutna vården till primärvården och kommunal vård och omsorg. Den tar upp de olika delprocesserna samt funktionaliteten i IT-stödet Mina planer.

Filmen är framtagen i samarbete mellan Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och Malmö stad.

Se filmen nedan (tryck på bilden)

Utbildningsfilm om Samordnad Individuell Plan (SIP) (steg 2)

I filmen får du följa patienten Ellens fortsatta resa från utskrivningen från slutenvården till SIP-mötet i hemmet. Filmen tar upp alla olika delmoment inför och under SIP samt funktionaliteten i IT-stödet Mina Planer.

Filmen är framtagen i samarbete mellan Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och Malmö Stad.

Se filmen nedan (tryck på bilden)

Tillägg till Rutin och vägledning inför samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

Senast uppdaterad: