Beslutsstöd enligt ViSam-modellen

Beslutsstödet är ett verktyg för sjuksköterskan inom kommunal primärvård som ska användas när den enskildes hälsotillstånd försämrats. Checklistan ger stöd för sjuksköterskan att avgöra var den fortsatta vården bäst ska ske. Syftet är att bedömningen ska bli strukturerad, patienten ska få vård på optimal vårdnivå och informationsöverföringen till nästa vårdgivare säkras.

I samtliga kommuner i Skåne använder sjuksköterskorna ViSam. Utbildning i beslutsstödet ska ingå i introduktionen på arbetsplatsen.

Centralt samverkansorgan fattade den 9 juni 2017 ett inriktningsbeslut om att föreslå att beslutsstöd enligt ViSam-modellen införs i kommunal primärvård för att underlätta sjuksköterskans bedömning av vårdnivå hos patienter där hälsotillståndet förändrats.

I varje kommun finns minst en instruktör som ansvarar för utbildning av sjuksköterskorna

Information om ViSam gavs till regional primärvård, ambulansverksamheter, FALCK och akutmottagningar i Skåne under våren 2018.

Nedan finns dokument som reglerar, informerar och stödjer arbetssättet med beslutsstödet enligt ViSam-modellen.

Affisch om ViSam-modellen

Affischen innehåller information om varför ViSam-beslutstöd används och lyfter fram fördelarna för sjuksköterskan och läkaren när beslutsstödet används.

Skriv ut bifogad affisch och sätt upp den där den syns!

ViSam affisch (pdf)

Reviderat utbildningsmaterial

Vid instruktörsutbildningar får deltagarna en PowerPoint med utbildningsmaterial, framtagen av Lenimentus. Nu har detta material reviderats av Lunds kommuns utbildare, i samarbete med Lenimentus.

Det är tillåtet att använda materialet i de skånska kommunerna. Materialet är avsett att användas av den som utbildar sjuksköterskor i beslutsstöd enligt ViSammodellen. Varje kommun har sin egen utbildningsstruktur och avgör själv om materialet ska användas i kommunens utbildningar.

Materialet får inte spridas utanför de skånska kommunerna, vilket betyder att det till exempel inte får läggas upp på offentlig webbplats eller på öppna sidor i ett intranät.

För mer information samt för att ta del av materialet kontakta Catharina Andersson, utbildningssamordnare i Lunds kommun catharina.andersson@lund.se

Dokument kopplat till beslutstöd enligt ViSam-modellen

Hässleholm har utformat en checklista som undersköterskor använder vid förändrat hälsotillstånd hos patienter. Checklistan är utformad enligt SBAR och undersköterskan överlämnar den till sjuksköterskan vid överrapportering. Checklistan finns som ett gott exempel som kommunerna kan anta om de önskar.

Instruktionsfilm beslutsstöd enligt ViSam-modellen

OBS! Vänligen ta hänsyn till att denna film ej är anpassad på lokal nivå. 

Regionala ViSam-nätverket

Nordväst: Svensson Jeanette jeanette.svensson@helsingborg.se
Nordost: Anette Ruderstam anette.ruderstam@kristianstad.se
Mellersta: Catharina Andersson catharina.andersson@lund.se
Malmö: Karin Sundén karin.sunden3@malmo.se
Sydväst: Vakant
Sydost: Carina Berggren carina.berggren@simrishamn.se
Sammankallande: Moana Zillén moana.zillen@malmo.se

Kontaktperson Skånes Kommuner: Emma Jansson emma.jansson@skaneskommuner.se

Senast uppdaterad: