Uppföljning

Utvärdering Delregional aktivitets-och tidplan Nordväst 2023

Nära vård sammanfattning av arbetet 2023

Granskning av effekter av HS-avtalet om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso-och sjukvården i Skåne – sammanställd rapport

Revisionsrapport – Granskning av effekter av HS-avtalet om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso-och sjukvården i Skåne

Rapport Vård utanför sjukhus ur ett individperspektiv och inom HS-avtalet

Granskning HS-avtalet, oktober 2018

Uppföljning SVU, oktober 2018

Uppföljning HS-avtal, december 2017

Halvtidsavstämningen för HS-avtalet årsskiftet 20182019

Senast uppdaterad: