Information vid akutbesök

Information vid akutbesök
Blanketten, Information vid akutbesök, har anpassats utefter beslutsstödet VISAM och SBAR, även här har utsedda kontaktpersoner för genomförandet av instruktörsutbildningen varit behjälpliga.

Blanketten finns här: Information vid akutbesök

Senast uppdaterad: