3. Kompetenssamverkan

 

Etablera prioriterade stödfunktioner

Tillsätta en Skånegemensam samverkansgrupp kompetenssamverkan

Utreda förutsättningar för en kompetensplattform

Förstärka pågående arbete och samverkan mellan lärosätena i Skåne

Senast uppdaterad: