Strategiska dokument

Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne

Strategisk plan för hälso- och sjukvårdssamverkan i Nordväst, april 2020

Rutiner för Delregionalsamverkan

God och nära vård, En omställning av hälso- och sjukvården med fokus på primärvården. Överenskommelse mellan staten och  Sveriges Kommuner och Landsting 2019

Öppna jämförelser – Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019

Rutiner för Delregionalsamverkan avseende Vårdsamverkan Skåne

Senast uppdaterad: