Strategiska dokument

Patientsäkerhet Handlingsplan för att minska återinläggningar hos sköra äldre

Lokal handlingsplan för samverkande sjukvård i hemmet

Ledamöter arbetsgrupp SVU

Ledamöter arbetsgrupp medicinsk kvalitet

Ledamöter beredningsgrupp

Uppdragsbeskrivning delregional Arbetsgrupp medicinsk kvalitet

Uppdragsbeskrivning delregional Arbetsgrupp SVU

Uppdragsbeskrivning delregional Beredningsgrupp nära vård

Delregional samverkansstruktur Nordväst 2023 04 04

Delregional tids- och aktivitetsplan Nordväst 2023-03-30

Strategisk plan för hälso- och sjukvårdssamverkan i Nordväst, april 2020

Rutiner för Delregionalsamverkan

Öppna jämförelser – Hälso- och sjukvårdsrapporten 2019

Rutiner för Delregionalsamverkan avseende Vårdsamverkan Skåne

Senast uppdaterad: