Skånegemensam samverkansgrupp hjälpmedel

Skånegemensam Samverkansgrupp hjälpmedel är ett gemensamt tjänstepersonsforum med representanter från Region Skåne, kommunerna i Skåne och Skånes Kommuner.

Uppdrag
Skånegemensam Samverkansgrupp hjälpmedel ansvarar för att samordna och utveckla hjälpmedelsområdet på regional nivå i Skåne;

  • revidering av Hjälpmedelsguiden Skåne för beslut i Central Tjänstemannaberedning
  • bereda ärende till Central Tjänstemannaberedning avseende exempelvis vilken huvudman som, utifrån den enskildes behov, föreslås ansvara för nya hjälpmedel, ISO-koder och användningsområde o s v
  • införande av en Skånegemensam modell för företroendeförskrivning
  • bättre och mer effektivt nyttjande av befintliga resurser kopplat till hjälpmedelshantering

Rutin för montering av drivaggregat på manuell rullstol
Rutin samt bilaga för montering av drivaggregat på manuell rullstol finner du på Region Skånes hemsida.
Samverkansavtal – Vårdgivare Skåne (skane.se)

Deltagare

Region Skåne Kommunerna
Annsofie Svensson, Koncernkontoret (ordförande) Sofia Andersson, Malmö/Mö (sekreterare)
Jenny Steckmest, PHH Håkan Jönsson, Skånes Kommuner
Charlotta Sönne, PHH Mia Svensson Burghard, Skånes Kommuner
Charlotte Olofsson, PHH Elin Midgren, Lunds kommun/M
Ronja Berghall, SUS Peter Raabe, Trelleborg /SV
Catrin Knutsson, Primärvården Eva Hallström, Höganäs/NV
Elin Nilsson, Skånes sjukhus NO Jens Sämfors, Kristianstad/NO/SO
Maria Örmgård-Persson, Skånes sjukhus NO

Senast uppdaterad: