Skånegemensam samverkansgrupp hjälpmedel

Skånegemensam Samverkansgrupp hjälpmedel är ett gemensamt tjänstepersonsforum med representanter från Region Skåne, kommunerna i Skåne och Skånes Kommuner.

Uppdrag
Skånegemensam Samverkansgrupp hjälpmedel ansvarar för att samordna och utveckla hjälpmedelsområdet på regional nivå i Skåne;

  • revidering av Hjälpmedelsguiden Skåne för beslut i Central Tjänstemannaberedning
  • bereda ärende till Central Tjänstemannaberedning avseende exempelvis vilken huvudman som, utifrån den enskildes behov, föreslås ansvara för nya hjälpmedel, ISO-koder och användningsområde o s v
  • införande av en Skånegemensam modell för företroendeförskrivning
  • bättre och mer effektivt nyttjande av befintliga resurser kopplat till

Deltagare

Region Skåne Kommunerna
Annsofie Svensson, Koncernkontoret (sekr) Mats Renard, Skånes Kommuner (ordf)
Jenny Steckmest, PHH Håkan Jönsson, Skånes Kommuner
Charlotta Sönne, PHH Peter Raabe, Trelleborg /SV
Charlotte Olofsson, PHH Elin Midgren, Lunds kommun/M
Ronja Berghall, SUS Sofia Andersson, Malmö/Mö
Catrin Knutsson, Primärvården Eva Hallström, Höganäs/NV
Elin Nilsson, Skånes sjukhus NO Vakant, NO
Maria Örmgård-Persson, Skånes sjukhus NO Vakant, SO

Senast uppdaterad: