Nordöstra Skåne

I Skånes Nordöstra delregionen ingår Hässleholm och Kristianstad sjukhus samt regional och kommunal primärvård i kommunerna Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Perstorp och Östra Göinge.

Kontaktpersoner

Delregional operativ tjänstemannaberedning
Maria Kusagård, processledare Nära vård kommun, sammankallande
Anita Joelsson, processledare Nära vård region, vice sammankallande

Delregional strategisk tjänstemannaberedning
Helena Ståhl, Osby, ordförande
Lena Jeppsson, Region Skåne, vice ordförande

Delregionalt samverkansorgan
Adéle Ceimertz, ordförande Sjukhusstyrelsen Kristianstad Region Skåne, ordförande
Jimmy Ekborg, ordförande Hälsa- och omsorgsnämnden i Osby, vice ordförande

 

 

Senast uppdaterad: