Nordöstra Skåne

I Skånes Nordöstra delregionen ingår Hässleholm och Kristianstad sjukhus samt regional och kommunal primärvård i kommunerna Bromölla, Hässleholm, Kristianstad, Osby, Perstorp och Östra Göinge.

Kontaktpersoner

Delregional operativ tjänstemannaberedning
Maria Kusagård, processledare Nära vård kommun, sammankallande
Anita Joelsson, processledare Nära vård region, vice sammankallande

Delregional strategisk tjänstemannaberedning
Camilla Gärdebring, Kristianstad, ordförande
Lena Jeppsson, Region Skåne, vice ordförande

Delregionalt samverkansorgan
Uppdateras inom kort

 

Senast uppdaterad: