Vaccinationer

Vägledning kring vaccination

Dokumenten är en vägledning kring hur ett lokalt samarbete mellan primärvård och kommun kan organiseras avseende hantering av vaccinationer till riskgrupper i hemmiljö. Vägledningen är inte tvingande.

Covid-19
Vägledning kring hantering av vaccination mot covid-19 till riskgrupper i hemmiljö under 2022 (dos 5) (version 2022-06-22)
Informationsblad om dos 5 via kommunen, inklusive hälsodeklaration (version 2022-06-22)
För mer information, se Vaccination mot covid-19 – för vårdgivare – Vårdgivare Skåne (skane.se)

Säsongsinfluensa
Vägledning kring hantering av säsongsinfluensavaccination till riskgrupper i hemmiljö under 2022-2023(version 2022-10-10)
För mer information, se Influensasäsong 2022–2023 – Vårdgivare Skåne (skane.se)

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Emelie Sundén