Vaccinationer och provtagning

Dokumenten är en vägledning kring hur ett lokalt samarbete mellan primärvård och kommun kan organiseras avseende hantering av vaccinationer och provtagning till riskgrupper i hemmiljö. Vägledningen är inte tvingande.

Covid-19
Vägledning från och med 1 mars 2023.
Vägledning kring hantering av vaccination mot covid-19 till riskgrupper i hemmiljö våren 2023 (version 2023-02-16)

För mer information, se Vaccination mot covid-19 – för vårdgivare – Vårdgivare Skåne (skane.se)

Säsongsinfluensa
Vägledning kring hantering av säsongsinfluensavaccination till riskgrupper i hemmiljö under 2022-2023(version 2022-10-10)
För mer information, se Influensasäsong 2022–2023 – Vårdgivare Skåne (skane.se)

Provtagning covid-19
Rutin för provtagning i hemmiljö avseende covid-19 i primärvården (version 2022-12-13)

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Emelie Sundén