Covid-19

Här samlar vi vägledning kring vaccination, Region Skånes nyhetsbrev och annat relaterat till Covid-19.

Vägledning kring vaccination

Vägledning avseende hantering av information till vårdtagare med regelbunden omvårdnadsinsats i hemmiljö inför vaccination mot covid-19

Detta dokument är en vägledning kring hur ett lokalt samarbete mellan primärvård och kommun bör organiseras avseende hantering av information till vårdtagare med regelbunden omvårdnadsinsats i hemmiljö inför vaccination mot covid-19.

Detta dokument är en vägledning kring hur ett lokalt samarbete mellan primärvård och kommun bör organiseras avseende hantering av information till vårdtagare med regelbunden omvårdnadsinsats i hemmiljö inför vaccination mot covid-19. Vägledningen är inte tvingande. Respektive organisation bestämmer självständigt om, och i så fall hur, ett eventuellt lokalt samarbete ska organiseras.

Vägledning brev vårdtagare med omvårdnadsinsats-210210

Bilaga 1: Hälsodeklaration covid-19-vaccin – primärvård

Bilaga 2: Brev hemtjänst vaccin covid-19 210210 (word)

Bilaga 2: Brev hemtjänst vaccin covid-19 210210 (pdf)

Vägledning kring hantering av säsongsinfluensavaccination till riskgrupper i hemmiljö under 2020-2021

Dokument är en vägledning kring hur ett lokalt samarbete mellan primärvård och kommun kan organiseras avseende hantering av säsongsinfluensavaccination till riskgrupper i hemmiljö under influensasäsong 2020-2021. Vägledningen är inte tvingande.

Ladda ner dokumentet här: Vägledning säsongsinfluensavaccination 2020-11-02

Vägledning kring hantering av vaccination mot covid-19 till riskgrupper i hemmiljö under 2020-2021

Detta dokument är en vägledning kring hur ett lokalt samarbete mellan primärvård och kommun bör organiseras avseende hantering av vaccination mot covid-19 till riskgrupper i hemmiljö under 2020-2021. Vägledningen är inte tvingande. Respektive organisation bestämmer självständigt om, och i så fall hur, ett eventuellt lokalt samarbete ska organiseras.

Uppdaterad 2021-04-06:
Bortsett från några mindre ändringar kopplat till datum för uppföljning, justeringen av ålder från 70 år till 65 år i vägledningen är vägledningen justerad avseende läkarmedverkan vid vaccination i ordinärt boende. I den bifogade reviderade version står sjuksköterska/läkare. I de fall en kommun i dialog med primärvården bedömer att en läkares närvaro behövs (istället för sjuksköterska från primärvården) ska detta fortsatt vara möjligt.

Ladda ner dokumentet här: Vägledning kring hantering av vaccination mot covid-19 till riskgrupper i hemmiljö under 2020-2021 – version 210406

Mer information om Covid 19 finns på Vårdgivare Skåne.

Här samlar vi nyhetsbreven ”Region Skånes planering/genomförande av vaccination för covid-19”.

Nyhetsbrev vaccination

2021

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Emelie Sundén