Nordvästra Skåne

Samverkan mellan Region Skåne och de nordvästskånska kommunerna – Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga – avseende hälso- och sjukvård är organiserad i enlighet med gällande Hälso- och sjukvårdsavtal. Organisationen bygger på såväl central som delregional samverkan mellan både tjänstepersoner och politiker.

Kontaktpersoner:

Tjänstemannaberedning till delregionalt samverkansorgan Skåne nordväst
Ordförande – Karin Ekelund, Region Skåne (karin.l.ekelund@skane.se)
Vice ordförande – Agneta Hugander, Klippan (agneta.hugander@klippan.se)

Delregionalt samverkansorgan Skåne nordväst
Ordförande – Anders Lundström (KD), regionråd och ordförande i Helsingborgs sjukhusstyrelse (anders.lundstrom@skane.se)

 

Senast uppdaterad: