Nordvästra Skåne

Samverkan mellan Region Skåne och de nordvästskånska kommunerna – Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga – avseende hälso- och sjukvård är organiserad i enlighet med gällande Hälso- och sjukvårdsavtal. Organisationen bygger på såväl central som delregional samverkan mellan både tjänstepersoner och politiker.

Kontaktpersoner:

Tjänstemannaberedning till delregionalt samverkansorgan Skåne nordväst
Emma Borgstrand, Region Skåne
Håkan Strömberg, Landskrona

Delregionalt samverkansorgan Skåne nordväst
Anders Lundström (KD), regionråd och ordförande i Helsingborgs sjukhusstyrelse

Delregionala processledare
Ulrika Hjort, kommunal processledare Nära vård
Janet Hultberg, regional processledare Nära vård

Senast uppdaterad: