Nordvästra Skåne

Samverkan mellan Region Skåne och de nordvästskånska kommunerna – Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Åstorp, Ängelholm och Örkelljunga – avseende hälso- och sjukvård är organiserad i enlighet med gällande Hälso- och sjukvårdsavtal. Organisationen bygger på såväl central som delregional samverkan mellan både tjänstepersoner och politiker.

Kontaktpersoner:

Processledare för vårdsamverkan – Lotta Green Dahlberg (lotta.green.dahlberg@klippan.se)

Central tjänstemannaberedningsgrupp Skåne Nordväst
Ordförande – Agneta Hugander, Klippan (agneta.hugander@klippan.se)
Vice ordförande – Richard Frobell, Region Skåne (richard.frobell@skane.se)

Delregional samverkan Nordvästra Skåne
Ordförande – Anders Lundström (KD), regionråd och ordförande i Helsingborgs sjukhusstyrelse (anders.lundstrom@skane.se)

Senast uppdaterad: