Förvaltningsgrupp SVU och SIP Regelverk

Uppdraget

Gruppens övergripande uppdrag är att värdera, utveckla, implementera och förvalta regelverk, rutiner och stöddokument för processerna som styr Samverkan Vid Utskrivning (SVU) och Samordnad Individuell Plan (SIP).

Arbetsgrupp

Förvaltningsledare för gruppen är:

Anna-Lena Fällman, anna-lena.fallman@skaneskommuner.se
Lena Jeppsson, lena.j.jeppsson@skane.se
Louise Roberts, louise.roberts@skane.se
Mia Svensson Burghard, mia.s.burghard@malmo.se

Utbildning

Här finns en PPT-utbildning om processen samverkan vid utskrivning.
Process samverkan vid utskrivning.

Gruppens fullständiga uppdrag, kontaktuppgifter till alla deltagare samt aktuella styr- och stöddokument hittar du på; https://vardgivare.skane.se/uppdrag-avtal/kommunsamverkan/samverkan-sip-utskrivning-slutenvard/

Tillägg till Rutin och vägledning inför samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård avseende större helger 2022 – 2023

Senast uppdaterad: