Förvaltningsgrupp SVU och SIP Regelverk

Uppdraget

Gruppens övergripande uppdrag är att värdera, utveckla, implementera och förvalta regelverk, rutiner och stöddokument för processerna som styr Samverkan Vid Utskrivning (SVU) och Samordnad Individuell Plan (SIP).

Arbetsgrupp

Förvaltningsledare för gruppen är:
Emma Jansson, emma.jansson@skaneskommuner.se
Lena Jeppsson, lena.j.jeppsson@skane.se
Louise Roberts, louise.roberts@skane.se
Mia Svensson Burghard, mia.svensson.burghard@skaneskommuner.se

Utbildning

Här finns en PPT-utbildning om processen samverkan vid utskrivning.
Process samverkan vid utskrivning.

Gruppens fullständiga uppdrag, kontaktuppgifter till alla deltagare samt aktuella styr- och stöddokument hittar du på; Samverkan vid SIP eller utskrivning från slutenvård

Senast uppdaterad: