Malmö

Att driva omställning till Nära vård

Nära vård i hemmet för äldre

Personcentrerat arbets- och förhållningssätt, Nära Vård
Film Nära Vård

Inspirationsföreläsning
Nära vård – inspirationsföreläsning (brightcove.net)

Kontaktpersoner:
Anne Wolf, Malmö stad
Maria Ohlson Andersson, Region Skåne

Minnesanteckningar

Aktivitetslista Nära vård Malmö.pdf
Nära Vård resan.pdf
Seniorens hus.pdf
Bilaga Ps.h-vuxen Aktiviteter och mål från delregional handlingsplan Uppdrag psykisk hälsa vuxen.pdf
Resultat utvärdering Samverkan vid utskrivning sommaren 2022.pdf
Malmös färdplan 220912.pdf
Malmös färdplan 220614
Lägesrapport LÖK Psykiatri 2021
LÖK 2021 Förslag
Uppdrag SVUnätverk 2021
Summering Nära vård Malmö och HVOF
Nära Vård-resan Ett hospiteringsprojekt
Presentation HS Malmö stad 211206
Studie Mobilt vårdteam, 211111
Vårdcentraler inventering 211020
Uppdrag samordnare för suicidprevention 210528
Ramöverenskommelse Psykiatri 210211

2022-09-29
Bilaga Ps.h-vuxen Malmös färdplan samverkansforum 29 sptember.pdf

Minnesanteckningar från den 28 sept 2022
Minnesanteckningar Samverkansforum psykisk hälsa vuxen 220928.pdf

Minnesanteckningar från den 27 sept 2022
Minnesanteckningar Nära vård samverkansforum HS-avtalet 220927.pdf

Minnesanteckningar från den 19 sept 2022
Minnesanteckningar samverkansforum psykisk hälsa barn och unga 220919.pdf

Minnesanteckningar från den 14 sept 2022
Minnesanteckning-Tjanstemannaberedning-DS-Malmo-220914.pdf
Sårkonsult 220914.pdf
Säker utskrivning 220914.pdf

2022-09-12
Bilaga Ps.h vuxen Åtgärdsplan för suicidprevention 2022-12-sep.pdf

Minnesanteckningar från den 9 sept 2022
Minnesanteckningar SVU mellan RS och kommunerna i sydväst 220909.pdf

Minnesanteckningar från den 6 juni 2022
Mötesanteckningar Delregionalt samverkansorgan Malmö 220616
Vårdsamverkan Skånes aktivitets-och handlingsplan Nära vård
Kryddgårdenmodellen

Minnesanteckningar från den 19 maj 2022
Minnesanteckning DS Tjänstemannaberedning Malmö 220519

Minnesanteckningar från den 18 nov 2021
Minnesanteckning 211118
Tjänstemannaberedning till Delregionalt samverkansorgan 211118

2021-09-29
Mötesanteckningar Delregionalt samverkansorgan Malmö 210929.pdf
Riktade hälsosamtal delregional samverkan Malmö 210929.pdf
Akut sjukhusvård i hemmet delregional samverkan 210929.pdf
Provtagning och vaccination Covid-19 Kryddgården 20210929 Smittskydd Skåne MAB-kopia.pdf

Minnesanteckningar från den 10 nov 2021
Minnesanteckningar 211110

Minnesanteckningar från den 16 sept 2021
Minnesanteckning Tjänstemannaberedning 210916
Delregional tjänstemannaberedningn 210916
PP-Delregionala samverkansforum 210916
Mötesanteckningar Förvaltningsgruppen av regelverk SVU/SIP 210916

Minnesantecknigar från 9 sept 2021
Minnesanteckningar 210909

Minnesantecknnigar samverkansforum för psykisk hälsa 8 sept 2021
Minnesanteckningar Samverkansforum 210908

Minnesantecknigar från 2 sept 2021
Minnesanteckningar 2021-09-02
Minnesanteckningar 210902

Mötesanteckningar Tjänstemannaberedning 3 juni 2021
Mötesanteckning Tjänstemannaberedning 210603

Minnesanteckningar samverekansforum psykisk hälsa 26 maj 2021
Minnesanteckningar Samverkansforum Psykisk hälsa 210526

Minnesanteckningar från den 12 maj 2021
Minnesanteckningar 210512
Minnesanteckningar Samverkansforum HS-avtalet 210512

Minnesanteckningar från den 14 april 2021
Minnesanteckningar 210414
Nätverk sydväst SVU Minnesanteckningar 210414

Minnesanteckningar förvaltningsgrupp av regelverk SVU SIP 13 april 2021
Minnesanteckning Förvaltningsgruppen av regelverk SVU SIP 210413

Minnesanteckningar från den 14 februari 2018
Minnesanteckningar Centralt Samverkansorgan Malmö 180214

Minnesanteckningar från den 8 dec 2017
Minnesanteckningar Delregional samverkansorgan 20171208

Minnesanteckningar och bilagor från 1 feb 2017
Minnesanteckningar möte mellan Delregionalt Samverkansorgan Malmö och Centralt Samverkansorgan 20170201.
Presentation: Arbetsgrupp Beslutsstöd

 

Senast uppdaterad: