Mallar för Vårdsamverkan Skåne

Nedan finns våra vanligaste mallar för Word och Powerpoint. Mallen för Word och Vägledning/Dokumentmall finns också per delregion med kommunvapnen.
Ladda ner den du vill ha, öppna den och välj sedan spara som mall. Nu finns den bland mallarna på din dator så att du lätt kommer åt den när du behöver den!

Powerpoint grundmall Vårdsamverkan Skåne

Word grundmall Vårdsamverkan Skåne

Mall vägledning Vårdsamverkan Skåne

Delregion Malmö

Wordmall Malmö

Dokumentmall Malmö

Delregion Mellersta

Wordmall Mellersta

Dokumentmall Mellersta

Delregion Nordvästra

Wordmall Nordvästra

Dokumentmall Nordvästra

Delregion Nordöstra

Wordmall Nordöstra

Dokumentmall Nordöstra

Delregion Sydvästra

Wordmall Sydvästra

Dokumentmall Sydvästra

Delregion Sydöstra

Wordmall Sydöstra

Dokumentmall Sydöstra

Senast uppdaterad: