Nyheter

Reviderad tid- och aktivitetsplan

En reviderad tid- och aktivitetsplan 2024–2025 för gemensam målbild och handlingsplan avseende god och nära vård är framtagen och beslutad i central tjänstemannaberedning och centralt samverkansorgan har ställt sig bakom den.

Överenskommelse om en God och nära vård

SKR och staten har träffat en överenskommelse om att under 2024 vidareutveckla den nära vården. Målet med omställningen av hälso- och sjukvården är att patienten får en personcentrerad, samordnad och samskapad vård som stärker hälsan.

Samverkande sjukvård i hemmet

Presentation av det nyligen godkända kunskapsstödet för samverkande hälso-och sjukvård i hemmet. Kunskapsstödet innehåller rekommendationer till både regioner och kommuner.

Publicerad: 22 september, 2023

Läs mer