Nyheter

Nu är årets familjecentralskonferens genomförd

Den 16 och 17 maj genomfördes Familjecentralskonferensen 2022 i Malmö. Årets tema handlade om Agenda 2030 och en likvärdig start i livet. Hela 1300 personer samlades för att delta på konferensen.

Målbild och handlingsplan avseende god och nära vård med tillhörande tids- och aktivitetsplan

Centralt samverkansorgan ställde sig bakom ”Aktivitets- och tidplan avseende god och nära vård inom ramen för Vårdsamverkan Skåne 2022–2025” den 1 april 2022.
Aktivitets- och tidplanen innebär några justeringar, förtydligande och kompletteringar i förhållande till Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne.

Publicerad: 10 maj, 2022Sidansvarig: Jill Persson

Läs mer

Statistik utskrivningsklara

På förekommen anledning påminner vi om möjligheten att följa statistik avseende utskrivningsklara.

Publicerad: 4 april, 2022Sidansvarig: Emelie Sundén

Läs mer

Uppdaterade kurser i SPiSS, SuicidPrevention i Svensk Sjukvård

Region Skåne har utvecklat utbildningsprogrammet SPiSS, (SuicidPrevention i Svensk Sjukvård) och har nu, tillsammans med Skånes Kommuner och i dialog med brukarföreträdare, uppgraderat två av kurserna; Suicidologi och Risk- och skyddsfaktorer. 

Publicerad: 2 november, 2021Sidansvarig: Emelie Sundén

Läs mer

Målbild och handlingsplan avseende god och nära vård

Den 24 september ställde sig Centralt Samverkansorgan bakom den gemensamma målbilden och handlingsplanen. Målbilden har skickats in till Socialstyrelsen och SKR som en bilaga till delredovisningen 2021 avseende den statliga överenskommelsen God och nära vård.

Publicerad: 5 oktober, 2021Sidansvarig: Emelie Sundén

Läs mer