Nyheter

”Det är enkelt – vi utgår från deltagaren i allt vi gör”

SAMVERKAN INOM VÅRDEN. I den här intervjuserien pratar vi med personer med olika yrkestitlar där samverkan inom vården har lycktas. Grunden till samverkan är att säkra ett gott och jämlikt omhändertagande för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser, tillsammans.

Publicerad: 12 april, 2021Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Fördubblad användning av NPÖ i Skånes kommuner

I de skånska kommunerna har användningen av NPÖ (Nationell patientöversikt) fördubblats sedan 2018. NPÖ gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos andra regioner, kommuner eller privata vårdgivare.

Publicerad: 22 februari, 2021Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Bättre vård med sammanhållen journalföring

INFÖRANDE AV NPÖ I KOMMUNEN. Kävlinge kommun skriver om deras införande av NPÖ-producentskap och vad det innebär för kommunens medborgare. Läs hela nyheten här.

Publicerad: 8 februari, 2021Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Sammanfattning av Centrala Tjänstemannaberedningen 4 december

Nuläget kring covid-19, förlängningen av del B i HS-avtalet, förslag med anledning av Handlingsplan för Utveckling av mobilt läkarstöd och utbrottshantering under jul och nyår. Det och mer i sammanfattningen från Centrala Tjänstemannaberedningen.

Publicerad: 18 december, 2020Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Nya mallar för Vårdsamverkan Skåne

I samband med Kommunförbundet Skånes namnbyte till Skånes Kommuner har mallarna för worddokument och powerpoint uppdaterats. Nedan hittar du mallarna.

Publicerad: 17 november, 2020Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Sammanfattning från Centrala Tjänstemannaberedningen 2 november

Påbörjat arbete med att se över ramavtal om läkarstöd till kommunal hemsjukvård, uppdatering vägledning kring säsongsinfluensavaccination och enkät om patientperspektivet i teambaserad vårdform. Det och mer i sammanfattningen från Centrala Tjänstemannaberedningen.

Publicerad: 12 november, 2020Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård under större helger

För att underlätta utskrivningsprocessen med bibehållen patientsäkerhet inför och under större helger 2020 -2021 (påsk- och 1-majhelgen 2020 samt jul- och nyårshelgen 2020 – 2021) har Region Skåne och de skånska kommunerna, via Skånes Kommuner, kommit överens om denna tilläggsrutin.

Publicerad: 9 november, 2020Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer