Nyheter

Sammanfattning av Centrala Tjänstemannaberedningen 4 december

Nuläget kring covid-19, förlängningen av del B i HS-avtalet, förslag med anledning av Handlingsplan för Utveckling av mobilt läkarstöd och utbrottshantering under jul och nyår. Det och mer i sammanfattningen från Centrala Tjänstemannaberedningen.

Publicerad: 18 december, 2020Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Nya mallar för Vårdsamverkan Skåne

I samband med Kommunförbundet Skånes namnbyte till Skånes Kommuner har mallarna för worddokument och powerpoint uppdaterats. Nedan hittar du mallarna.

Publicerad: 17 november, 2020Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Sammanfattning från Centrala Tjänstemannaberedningen 2 november

Påbörjat arbete med att se över ramavtal om läkarstöd till kommunal hemsjukvård, uppdatering vägledning kring säsongsinfluensavaccination och enkät om patientperspektivet i teambaserad vårdform. Det och mer i sammanfattningen från Centrala Tjänstemannaberedningen.

Publicerad: 12 november, 2020Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård under större helger

För att underlätta utskrivningsprocessen med bibehållen patientsäkerhet inför och under större helger 2020 -2021 (påsk- och 1-majhelgen 2020 samt jul- och nyårshelgen 2020 – 2021) har Region Skåne och de skånska kommunerna, via Skånes Kommuner, kommit överens om denna tilläggsrutin.

Publicerad: 9 november, 2020Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Rutin för provtagning i hemmiljö avseende covid-19 i primärvården

Provtagning för att identifiera patienter med covid-19 är en mycket viktig faktor för att kunna vidta medicinska åtgärder för handläggning av enskild patient samt för att kunna vidta vårdhygieniska- och smittskyddsåtgärder för att begränsa smittspridning.

Publicerad: 23 oktober, 2020Sidansvarig: Carina Lindkvist

Läs mer

Nyheter från Vårdsamverkan Skåne

Tidiga beslut om besöksförbud och bra stöd från Smittskydd Skåne och Vårdhygien har varit gemensamma framgångsfaktorer under Covid-19. Under hösten utökas samarbetet kring Nära vård inom Vårdsamverkan Skåne. Hälso- och sjukvårdsavtalet utvecklas och kort information om Region Skånes Framtidskontor. Det och mer i sammanfattning från Centrala Tjänstemannaberedningen.

Publicerad: 15 september, 2020Sidansvarig: Emelie Sundén

Läs mer

Utbildningar i ViSam

Nu erbjuder vi två utbildningar i ViSam hösten 2020. Mer information kommer men det går redan nu att anmäla sig.