Nyheter

Utbildningar i ViSam

Nu erbjuder vi två utbildningar i ViSam hösten 2020. Mer information kommer men det går redan nu att anmäla sig.

Ny förbättrad version av Mina planer

Det gemensamma IT-stödet för vårdplanering, Mina planer, förs över till en ny plattform den 3 februari. Den nya versionen har ett mer användarvänligt gränssnitt och bättre prestanda.

Publicerad: 31 januari, 2020Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Återkoppling från informationsmöte om Skånegemensam digitalisering

Arbetsgruppen Skånegemensam digitalisering arbetar aktivt framåt för en överenskommelse för nuvarande och framtida digitala lösningar, på lång och medellång sikt. Den 2 oktober bjöd arbetsgruppen in beslutsfattare till en informationsträff kring ämnet. Nu är frågor och svar från mötet publicerade.

Skånes digitala vårdsystem i fokus på informationsträff

Utveckling av e-hälsostrategi för samverkan inom hs-avtalet och information kring SDV (Skånes digitala vårdsystem) var på agendan när beslutsfattare inom vård och omsorg slöt upp på en gemensam informationsträff.

Publicerad: 3 oktober, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Tillägg till Rutin och vägledning inför samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

För att underlätta utskrivningsprocessen med bibehållen patientsäkerhet inför och under jul-, nyårs- och trettonhelgen har Region Skåne och Skånes kommuner via
Kommunförbundet Skåne kommit överens om denna tilläggsrutin. För de patienter som ska lämna sjukhuset under helgperioden förutsätts en god gemensam planering.

Publicerad: 23 september, 2019Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer