Nyheter

Växa tryggt-konferens

Den 25 oktober bjöd Skånes Kommuner tillsammans med Region Skåne in till en Växa tryggt-konferens för att berätta om hur projektet har gått och hur framtiden ser ut.

Skånes befolkningsprognos 2022-2031

Mellan åren 2021 och 2031 förväntas Skånes befolkning öka med 8,5% eller 119 000 invånare. Ta del av befolkningsprognosen här!

Publicerad: 26 oktober, 2022Sidansvarig: Emelie Sundén

Läs mer

Nu är årets familjecentralskonferens genomförd

Den 16 och 17 maj genomfördes Familjecentralskonferensen 2022 i Malmö. Årets tema handlade om Agenda 2030 och en likvärdig start i livet. Hela 1300 personer samlades för att delta på konferensen.

Målbild och handlingsplan avseende god och nära vård med tillhörande tids- och aktivitetsplan

Centralt samverkansorgan ställde sig bakom ”Aktivitets- och tidplan avseende god och nära vård inom ramen för Vårdsamverkan Skåne 2022–2025” den 1 april 2022.
Aktivitets- och tidplanen innebär några justeringar, förtydligande och kompletteringar i förhållande till Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne.

Publicerad: 10 maj, 2022Sidansvarig: Jill Persson

Läs mer

Statistik utskrivningsklara

På förekommen anledning påminner vi om möjligheten att följa statistik avseende utskrivningsklara.

Publicerad: 4 april, 2022Sidansvarig: Emelie Sundén

Läs mer