Nyheter

Samverkan ökar förståelsen och minskar skav

SAMVERKAN INOM VÅRDEN. I den här intervjuserien pratar vi med personer med olika yrkestitlar där samverkan inom vården har lycktas. Grunden till samverkan är att säkra ett gott och jämlikt omhändertagande för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser, tillsammans.

Publicerad: 10 maj, 2021Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Ring din medpart och ha en dialog – det är lättare än du tror

SAMVERKAN INOM VÅRDEN. I den här intervjuserien pratar vi med personer med olika yrkestitlar där samverkan inom vården har lycktas. Grunden till samverkan är att säkra ett gott och jämlikt omhändertagande för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser, tillsammans.

Publicerad: 3 maj, 2021Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

En viktig nyckel i en god samverkan är vad man har ”emellan”

SAMVERKAN INOM VÅRDEN. I den här intervjuserien pratar vi med personer med olika yrkestitlar där samverkan inom vården i Skåne har lycktas. Grunden till samverkan är att säkra ett gott och jämlikt omhändertagande för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser, tillsammans.

Publicerad: 26 april, 2021Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

”Vi har gett varandra förutsättningar att lyckas i samverkan”

SAMVERKAN INOM VÅRDEN. I den här intervjuserien pratar vi med personer med olika yrkestitlar där samverkan inom vården i Skåne har lycktas. Grunden till samverkan är att säkra ett gott och jämlikt omhändertagande för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser, tillsammans.

Publicerad: 19 april, 2021Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

”Det är enkelt – vi utgår från deltagaren i allt vi gör”

SAMVERKAN INOM VÅRDEN. I den här intervjuserien pratar vi med personer med olika yrkestitlar där samverkan inom vården har lycktas. Grunden till samverkan är att säkra ett gott och jämlikt omhändertagande för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser, tillsammans.

Publicerad: 12 april, 2021Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Fördubblad användning av NPÖ i Skånes kommuner

I de skånska kommunerna har användningen av NPÖ (Nationell patientöversikt) fördubblats sedan 2018. NPÖ gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos andra regioner, kommuner eller privata vårdgivare.

Publicerad: 22 februari, 2021Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer

Bättre vård med sammanhållen journalföring

INFÖRANDE AV NPÖ I KOMMUNEN. Kävlinge kommun skriver om deras införande av NPÖ-producentskap och vad det innebär för kommunens medborgare. Läs hela nyheten här.

Publicerad: 8 februari, 2021Sidansvarig: Hanna Nordehammar

Läs mer