Nyheter

Stöd vid svårläkta sår

Cirka 40 000 personer lider av svårläkta sår, många av dem är äldre. Nu finns ett nationellt vårdprogram och personcentrerat sammanhållet vårdförlopp som underlättar vården vid svårläkta sår.

Välkommen på webbinarium 22 mars

Nära vård är inte en omställning som en enskild aktör eller huvudman på egen hand kan genomföra. I stället handlar Nära vård om att olika systemaktörer gemensamt hittar nya arbetssätt, samarbetsformer och lösningar, tillsammans med och utifrån invånarnas behov och resurser.

Vård i hemmet skapar trygghet för patienter i Landskrona

Nu har det invigts - Skånes första mobila närsjukvårdsteam, i Landskrona. Att få vård i hemmet genom en sammanhållen vårdform innebär en trygghet för patienterna. Förhoppningen är också att på sikt frigöra vårdplatser på sjukhusen. 

Kartläggning av svårigheter i rehabiliteringsflödet

I Skånes rehabiliteringsflödet rapporteras regelbundet svårigheter med samverkan och möjlighet att överrapportera åtgärder vidare, dessa svårigheter leder till brister i rehabiliteringskedjan. För att få en bättre uppfattning om hur ofta, och var dessa svårigheter förekommer, har den Regionala rehabiliteringsgruppen inom Vårdsamverkan Skåne beslutat att göra en kartläggning med stöd av ett enkelt formulär på Vårdgivare Skåne.