Samverkansstruktur

Samverkan mellan Region Skåne och Skånes kommuner avseende hälso- och sjukvård är organiserad i enlighet med gällande hälso- och sjukvårdsavtal. Organiseringen bygger på en såväl central som delregional samverkan mellan både tjänstepersoner och politiker.

 

Indelning av de skånska kommunerna

Klicka på önskad kommun för att ta del av protokoll/minnesanteckningar från de delregionala samverkansorganen.

Här hittar du Uppdragsbeskrivning för Delregionala samverkansorgan och Lokala samarbetsgrupper

Här hittar du Rutiner för delregionalsamverkan avseende Vårdsamverkan Skåne

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Emelie Sundén