Skånegemensamma samverkansgrupper

Arbetsgrupperna utgör en väsentlig del i arbetet med att ta fram gemensamma styrdokument och stödmaterial. Arbetsgrupperna är sammansatta av representanter från både de skånska kommunerna/Skånes Kommuner och Region Skåne.

I menyn till höger (längst ner vid mobilversion) finns aktiva arbetsgrupper, deras uppdrag samt kontaktpersoner. Under fliken Våra vilande och avslutade arbetsgrupper finns arbetsgrupper som för tillfället är vilande eller har avslutat sitt uppdrag.

Information, material, blanketter, filmer och annan information som är kopplade till arbetsgrupperna finns under huvudmenyn Material.

Senast uppdaterad: