Sydvästra Skåne

I Skånes Sydvästra delregionen ingår kommunerna Trelleborg, Svedala och Vellinge.

Kontaktpersoner

Processledare
Samra Mehmedovic Al-Dujaily, Regional processledare
Titti Gohed, Kommunal processledare

Central tjänstemannaberedning
Andrea Borgström, Ordförande, Förvaltningschef Trelleborg Lasarett
Catharina Byström, Vice ordförande, Vellinge kommun

Organisation Delregion Sydväst

Personcentrerat arbetssätt

Vad innebär ett personcentrerat arbetssätt i kommunal vård, stöd och omsorg? Hur går det till rent konkret och vilka är vinsterna? Den här filmen ger övergripande kunskap om det personcentrerade arbetssättet ur ett kommunalt perspektiv. Se den korta informationsfilmen Personcentrerat arbetssätt  (källa Västra Götaland)

Arkiverade minnesanteckningar

Minnesanteckningar från den 30 sept 2022
Minnesanteckningar styrgrupp 220930.pdf

Minnesanteckningar från den 19 sept 2022
Mötesanteckningar extra styrgruppsmöte projekt Det finns hjälp att få 220919.pdf

Minnesanteckningar från den 10 juni 2022
Minnesanteckningar styrgrupp 220610.pdf

Minnesanteckningar från den 6 maj 2022
Mötesanteckning Delregional samverkan Politisk sydväst 220506
Patientnämnd 220506
Presentation Barnahus
Ramöverenskommelse psykiatri missbruk och placerade barn 2021
Aktivitetsplan Nära vård Sydväst 220222

Minnesanteckningar från den 27 april 2022
Minnesanteckningar styrgrupp 220427.pdf

 

Minnesanteckningar från den 12 maj 2021
Motesanteckningar-Delregionalsamverkan-sydvast-210512
Psykisk-ohalsa-DR-PP-presentation
Slutrapport-riktade-halsosamtal-pilotfas-region-skane

Minnesanteckningar från den 29 april 2020
200429-Motesant-Delregional-samverkan-SV-Trelleborg

Minnesanteckningar från den 11 december 2019
191211 Mötesanteckningar Delregional samverkan SV

Minnesanteckningar från 16 augusti 2019
190816 Mötesanteckningar Delregionalt Samverkansorgan SV

Minnesanteckningar från den 26 oktober 2018
Delregionalt_SV_20181026_-Minnesanteckningar
Sammanhallen-rehabilitering-och-hjalpmedelsforsorjning-181026

Minnesanteckningar från den 6 mars 2018
Delregionalt SV 20180406-Minnesanteckningar

Minnesanteckningar och bilagor från den 13 oktober 2017
Palliativ vård Delregionalt – Harald Roos
VO Vuxenpsykiatri Delregionalt Hans Brauer

Delregionalt Sydvästra Skåne Minnesanteckningar

Hälsostaden Delregionalt Sydvästra Skåne
Minnesanteckningar Centralt Samverkansorgan samt Delregion Sydväst 171013
Bilaga Gemensam presentation

Minnesanteckningar och bilagor från den 6 september 2017
Minnesanteckningar Delregionalt Samverkansorgan Sydvästra 170906
Tjänstemannaberedningen Emma Borgstrand

BUP Gunilla Hagberg Tegenrot

Minnesanteckningar och bilagor från den 17 maj 2017
Minnesanteckningar 20170517
Bilaga Emma Borgstrands presentation

Bilaga Förslag från tjänstemannaberedningen

Minnesanteckningar och bilagor från 2 mars 2017
Minnesanteckningar Delregionalt Samverkansorgan Sydvästra Skåne 2 mars 2017.
170302 bilaga. Proposition ang. samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
Bilaga till möte 170302.

Minnesanteckningar och bilagor från 20 jan 2017
Minnesanteckningar Delregionalt Samverkansorgan Sydvästra Skåne 20 jan 2017
170120 bilaga. Hälso- och sjukvårdsavtalet

Senast uppdaterad: