Skånegemensam digitalisering område hälsa

Uppdraget

Ansvaret för framtagande av gemensamma strategiska beslutsförslag om e-hälsa och övergripande samverkan på detta område åvilar Centralt Samverkansorgan. Utvecklingen på e-hälsoområdet är en viktig del i samtliga de gemensamma utvecklingsområden som omfattas av avtalet”

Målet är att de digitala lösningarna ska förbättra möjligheten för individen och närstående att vara delaktiga i processen samt att mobila lösningar för informationshantering ska skapa förutsättningar för ett mer effektivt arbetssätt och är ett angeläget utvecklingsområde.

Läs mer om Skånegemensam Digitalisering (pdf)

Material

Material kopplat till Skånegemensam digitalisering område hälsa hittar du här: Material (öppnas i ny sida)

Klicka på filmen för att lära dig mer om arbetsgruppen. 

Arbetsgrupp

Monika Kraft, Region Skåne (sammankallande)
Bo Lindholm, Region Skåne
Dan Nilsson, Malmö Stad
Emma Borgstrand, Region Skåne
Louise Roberts, Region Skåne
Anna-Lena Fällman, Skånes Kommuner
Greger Linander, Region Skåne
Niclas B Clausenborg, Skånes Kommuner
Jonas Frantzich-Olsson, Lunds kommun
Lone Mathiasson, Eslövs kommun
Andreas Persson, Kristianstad kommun

Senast uppdaterad: