Skånegemensam digitalisering område hälsa

Uppdraget

Ansvaret för framtagande av gemensamma strategiska beslutsförslag om e-hälsa och övergripande samverkan på detta område åvilar Centralt Samverkansorgan. Utvecklingen på e-hälsoområdet är en viktig del i samtliga de gemensamma utvecklingsområden som omfattas av avtalet”

Målet är att de digitala lösningarna ska förbättra möjligheten för individen och närstående att vara delaktiga i processen samt att mobila lösningar för informationshantering ska skapa förutsättningar för ett mer effektivt arbetssätt och är ett angeläget utvecklingsområde.

Material

Handlingsplan för genomförande av Strategi för Skånegemensam digitalisering område hälsa för perioden 2022-2023
Skånegemensam digitalisering -Juridiska möjligheter och hinder 2018
Strategi för skånegemensam digitalisering område hälsa

Arbetsgrupp

Niclas Clausenborg Skånes Kommuner (sammankallande)
Andreas Persson Kristianstads kommun
Malin Berg Kristianstads kommun
Bo Lindholm Region Skåne
Caroline Schön Region Skåne
Dan Nilsson Malmö Stad
Emma Jansson Skånes Kommuner
Ingela Roxenby Lomma
Johan Norén Skånes Kommuner
Jonas Frantzich Olsson Lunds kommun
Lone Mathiasson Eslövs kommun
Louise Roberts Region Skåne

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Niclas Clausenborg