Skånegemensam samverkansgrupp digitalisering

Uppdraget

Ansvaret för framtagande av gemensamma strategiska beslutsförslag om e-hälsa och övergripande samverkan på detta område åvilar Centralt Samverkansorgan. Utvecklingen på e-hälsoområdet är en viktig del i samtliga de gemensamma utvecklingsområden som omfattas av avtalet.

Målet är att de digitala lösningarna ska förbättra möjligheten för individen och närstående att vara delaktiga i processen samt att mobila lösningar för informationshantering ska skapa förutsättningar för ett mer effektivt arbetssätt och är ett angeläget utvecklingsområde.

Material

Handlingsplan för genomförande av Strategi för Skånegemensam digitalisering område hälsa för perioden 2024
Skånegemensam digitalisering -Juridiska möjligheter och hinder 2018
Strategi för skånegemensam digitalisering område hälsa

Arbetsgrupp

 • Niclas Clausenborg Skånes Kommuner (sammankallande)
 • Bo Lindholm Region Skåne
 • Emelie Klanjic Höörs Kommun
 • Emma Jansson Skånes Kommuner
 • Eva-Lotta Elnertz Region Skåne
 • Ingela Roxenby Lomma
 • Ingrid Karlsson Region Skåne
 • Johanna Emilsson Kristianstads kommun
 • Johan Norén Skånes Kommuner
 • Katarina Lindeberg Region Skåne
 • Louise Roberts Region Skåne
 • Maria A Bjerstam Region Skåne
 • Peter Andreasson Vellinge kommun
 • Theresa Andersson, Malmö Stad

 

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Niclas Clausenborg