1. Personcentrerat arbets- och förhållningssätt

 

Patientkontrakt och Samordnad individuell plan, SIP

Utveckling av teambaserad vårdform för de mest sjuka

Etablera en jämlik läkarmedverkan på primärvårdsnivå för den kommunala hälso- och sjukvården

Utveckling av insatser för tidvis sviktande

Senast uppdaterad: