Sydöstra Skåne

Här hittar du minnesanteckningar och material från delregionala samverkansgruppen och tjänstemannaberedningen i Sydöstra Skåne.

Kontaktpersoner:
Eva Gustafsson, Sjöbo
Birgitta Landin, Region Skåne

Skicka in nya protokoll och nytt material här.

Minnesanteckningar

Minnesanteckningar tjänstemannaförberedande möte delregional samverkan Sydost

Minnesanteckningar från den 5 juni 2020

200605-Motesanteckning-Delregional-samverkan

Minnesanteckningar från den 9 november 2018
Protokoll Delregionalt samverkansmöte för Sydostra Skåne

Minnesanteckningar från den 27 april 2018
Protokoll Delregionalt samverkansmöte för Sydöstra Skåne
MACentralt Samverkansorgan och mötet mellan delregionalt samverkansorgan

Minnesanteckningar från den 16 februari 2018
180216 Protokoll Delregionalt samverkansmöte för Sydöstra Skåne
OK psykiatri 2018
Österlenprojektet- palliativ vård utan gränser
Dagrehab 20180216 vs 2

Minnesanteckningar från den 20 oktober 2017
Protokoll Delregionalt samverkansmöte Sydöstra Skåne
Bilaga Delregionalt Samverkansråd

Minnesanteckningar från den 22 september 2017
Minnesanteckningar Delregional Samverkansgrupp Sydöstra Skåne 22 september 2017

Minnesanteckningar från den 9 juni 2017
Minnesanteckningar Delregional Samverkansgrupp Sydöstra Skåne 9 juni 2017

Minnesanteckningar från den 12 maj 2017
Minnesanteckningar Delregional Samverkansgrupp Sydöstra Skåne och Centralt Samverkansorgan 12 maj 2017

Minnesanteckningar och bilagor från den 24 mars 2017
Minnesanteckningar Delregional Samverkansgrupp Sydöstra Skåne 24 mars 2017

Minnesanteckningar och bilagor från den 9 nov 2016
Minnesanteckningar Delregional Samverkansgrupp Sydöstra Skåne 9 nov 2016
Bildspel-uppstartsmote-Nytt-halso-och-sjukvardsavtal
Rutinbeskrivning-sip-2016-04-12
SIP bild
2016 11 03 REKO Palliativ vård och ASIH ALN

Senast uppdaterad: