Sydöstra Skåne

I Skånes Sydöstra delregionen ingår Lasarettet i Ystad samt regional och kommunal primärvård i kommunerna Simrishamn, Tomelilla, Sjöbo, Ystad och Skurup.

Kontaktpersoner

Delregionala processledare
Karin Ingelstedt Thunberg, Kommunal processledare Nära vård
Maria Bjerstam, Regional processledare Nära vård

Delregional strategisk tjänstemannaberedning
Birgitta Ender, Region Skåne, ordförande
Camilla Andersson, Tomelilla, vice ordförande

Delregionalt samverkansorgan
Roland Wiking (S), Vård- och omsorgsnämnden Sjöbo, ordförande
Lisa Flinth (L), Primärvårdsnämnden Region Skåne
Per Skoog (S), Primärvårdsnämnden Region Skåne

Senast uppdaterad: