Vård i hemmet skapar trygghet för patienter i Landskrona

Vård i hemmet skapar trygghet för patienter i Landskrona

Publicerad:

Dela nyhet:

Nu har det invigts - Skånes första mobila närsjukvårdsteam, i Landskrona. Att få vård i hemmet genom en sammanhållen vårdform innebär en trygghet för patienterna. Förhoppningen är också att på sikt frigöra vårdplatser på sjukhusen. 

Fler nyheter

Välkommen till vår gemensamma webbplats för samverkan inom hälso- och sjukvård i Skåne

Vid behov av insatser från både kommun och region ska olika verksamheter arbeta tillsammans för att ge bästa möjliga vård. Syftet med samverkan är att säkra ett gott och jämlikt omhändertagande för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både Region Skåne och kommunen och därigenom bidra till ökad trygghet.

På denna webbplats hittar du information om hur samverkan regleras, om organisationsstrukturen och olika arbetsgrupper samt material kopplat till samverkan mellan Skånes Kommuner och Region Skåne.

Nyheter

Vård i hemmet skapar trygghet för patienter i Landskrona

Nu har det invigts - Skånes första mobila närsjukvårdsteam, i Landskrona. Att få vård i hemmet genom en sammanhållen vårdform innebär en trygghet för patienterna. Förhoppningen är också att på sikt frigöra vårdplatser på sjukhusen. 

Kartläggning av svårigheter i rehabiliteringsflödet

I Skånes rehabiliteringsflödet rapporteras regelbundet svårigheter med samverkan och möjlighet att överrapportera åtgärder vidare, dessa svårigheter leder till brister i rehabiliteringskedjan. För att få en bättre uppfattning om hur ofta, och var dessa svårigheter förekommer, har den Regionala rehabiliteringsgruppen inom Vårdsamverkan Skåne beslutat att göra en kartläggning med stöd av ett enkelt formulär på Vårdgivare Skåne.

Påminnelse om överenskommen Tilläggsrutin för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård under jul- och trettondagshelgen 2022 – 2023

För att underlätta utskrivningsprocessen med bibehållen patientsäkerhet ska sluten vård, vårdcentraler och kommuner ansvara för att de personalresurser som behövs finns tillgängliga för att bevaka och aktivt hantera de olika delprocesserna i Mina planer. Syftet med tilläggsrutinen är att under helgperioden skapa utrymme för gemensam planering rörande inneliggande patienter. Målsättningen är att patienter kontinuerligt ska kunna skrivas ut från den slutna vården samma dag som patienten är utskrivningsklar.

Växa tryggt-konferens

Den 25 oktober bjöd Skånes Kommuner tillsammans med Region Skåne in till en Växa tryggt-konferens för att berätta om hur projektet har gått och hur framtiden ser ut.

Skånes befolkningsprognos 2022-2031

Mellan åren 2021 och 2031 förväntas Skånes befolkning öka med 8,5% eller 119 000 invånare. Ta del av befolkningsprognosen här!

Fler nyheter