Fördubblad användning av NPÖ i Skånes kommuner

Fördubblad användning av NPÖ i Skånes kommuner

Publicerad:

Dela nyhet:

I de skånska kommunerna har användningen av NPÖ (Nationell patientöversikt) fördubblats sedan 2018. NPÖ gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos andra regioner, kommuner eller privata vårdgivare.

Fler nyheter

Välkommen till vår gemensamma webbplats för samverkan inom hälso- och sjukvård i Skåne.

Vid behov av insatser från både kommun och region ska olika verksamheter arbeta tillsammans för att ge bästa möjliga vård. Syftet med samverkan är att säkra ett gott och jämlikt omhändertagande för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både Region Skåne och kommunen och därigenom bidra till ökad trygghet.

På denna webbplats hittar du information om hur samverkan regleras, om organisationsstrukturen och olika arbetsgrupper samt material kopplat till samverkan mellan Skånes Kommuner och Region Skåne.

Nyheter

Fördubblad användning av NPÖ i Skånes kommuner

I de skånska kommunerna har användningen av NPÖ (Nationell patientöversikt) fördubblats sedan 2018. NPÖ gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos andra regioner, kommuner eller privata vårdgivare.

Bättre vård med sammanhållen journalföring

INFÖRANDE AV NPÖ I KOMMUNEN. Kävlinge kommun skriver om deras införande av NPÖ-producentskap och vad det innebär för kommunens medborgare. Läs hela nyheten här.

Sammanfattning av Centrala Tjänstemannaberedningen 4 december

Nuläget kring covid-19, förlängningen av del B i HS-avtalet, förslag med anledning av Handlingsplan för Utveckling av mobilt läkarstöd och utbrottshantering under jul och nyår. Det och mer i sammanfattningen från Centrala Tjänstemannaberedningen.

Nya mallar för Vårdsamverkan Skåne

I samband med Kommunförbundet Skånes namnbyte till Skånes Kommuner har mallarna för worddokument och powerpoint uppdaterats. Nedan hittar du mallarna.

Sammanfattning från Centrala Tjänstemannaberedningen 2 november

Påbörjat arbete med att se över ramavtal om läkarstöd till kommunal hemsjukvård, uppdatering vägledning kring säsongsinfluensavaccination och enkät om patientperspektivet i teambaserad vårdform. Det och mer i sammanfattningen från Centrala Tjänstemannaberedningen.

Fler nyheter