Tillsammans med primärvården som nav – Samarbete för specialiserad vård i hemmet

Tillsammans med primärvården som nav – Samarbete för specialiserad vård i hemmet

Publicerad:

Dela nyhet:

Sveriges Kommuner och Regioner har nyligen publicerat en rapport som ger exempel på fördjupat samarbete mellan primärvård och specialiserad vård för en nära, sammanhållen och effektiv vård.

Fler nyheter

Välkommen till vår gemensamma webbplats för samverkan inom hälso- och sjukvård i Skåne

Vid behov av insatser från både kommun och region ska olika verksamheter arbeta tillsammans för att ge bästa möjliga vård. Syftet med samverkan är att säkra ett gott och jämlikt omhändertagande för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både Region Skåne och kommunen och därigenom bidra till ökad trygghet.

På denna webbplats hittar du information om hur samverkan regleras, om organisationsstrukturen och olika arbetsgrupper samt material kopplat till samverkan mellan Skånes Kommuner och Region Skåne.

Nyheter

Reviderad tid- och aktivitetsplan

En reviderad tid- och aktivitetsplan 2024–2025 för gemensam målbild och handlingsplan avseende god och nära vård är framtagen och beslutad i central tjänstemannaberedning och centralt samverkansorgan har ställt sig bakom den.

Överenskommelse om en God och nära vård

SKR och staten har träffat en överenskommelse om att under 2024 vidareutveckla den nära vården. Målet med omställningen av hälso- och sjukvården är att patienten får en personcentrerad, samordnad och samskapad vård som stärker hälsan.

Samverkande sjukvård i hemmet

Presentation av det nyligen godkända kunskapsstödet för samverkande hälso-och sjukvård i hemmet. Kunskapsstödet innehåller rekommendationer till både regioner och kommuner.

Fler nyheter