Dokumentet med HS-avtalet uppdaterat på grund av felaktiga länkar

Dokumentet med HS-avtalet uppdaterat på grund av felaktiga länkar

Publicerad:

Dela nyhet:

Avtalet i sig är inte förändrat men vi har blivit uppmärksammade på felaktiga länkar till bilagorna i avtalet och därför är dokumentet nu uppdaterat.

Fler nyheter

Välkommen till vår gemensamma webbplats för samverkan inom hälso- och sjukvård i Skåne

Vid behov av insatser från både kommun och region ska olika verksamheter arbeta tillsammans för att ge bästa möjliga vård. Syftet med samverkan är att säkra ett gott och jämlikt omhändertagande för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både Region Skåne och kommunen och därigenom bidra till ökad trygghet.

På denna webbplats hittar du information om hur samverkan regleras, om organisationsstrukturen och olika arbetsgrupper samt material kopplat till samverkan mellan Skånes Kommuner och Region Skåne.

Nyheter

Nu är årets familjecentralskonferens genomförd

Den 16 och 17 maj genomfördes Familjecentralskonferensen 2022 i Malmö. Årets tema handlade om Agenda 2030 och en likvärdig start i livet. Hela 1300 personer samlades för att delta på konferensen.

Målbild och handlingsplan avseende god och nära vård med tillhörande tids- och aktivitetsplan

Centralt samverkansorgan ställde sig bakom ”Aktivitets- och tidplan avseende god och nära vård inom ramen för Vårdsamverkan Skåne 2022–2025” den 1 april 2022.
Aktivitets- och tidplanen innebär några justeringar, förtydligande och kompletteringar i förhållande till Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne.

Statistik utskrivningsklara

På förekommen anledning påminner vi om möjligheten att följa statistik avseende utskrivningsklara.

Tilläggsrutin för samverkan vid utskrivning under påsken

För att underlätta utskrivningsprocessen med bibehållen patientsäkerhet under påskhelgen har Region Skåne och kommunerna i Skåne, via Skånes Kommuner, kommit överens om en tilläggsrutin. Syftet med tilläggsrutinen är att skapa utrymme för gemensam planering rörande

Fler nyheter