Dialog Skånegemensam Samverkansgrupp Psykiatri 22 november

Dialog Skånegemensam Samverkansgrupp Psykiatri 22 november

Publicerad:

Dela nyhet:

Skånegemensam Samverkansgrupp Psykiatri samlade cirka 100 personer från kommuner, region och idéburensektor för en heldagsdialog.

Fler nyheter

Välkommen till vår gemensamma webbplats för samverkan inom hälso- och sjukvård i Skåne

Vid behov av insatser från både kommun och region ska olika verksamheter arbeta tillsammans för att ge bästa möjliga vård. Syftet med samverkan är att säkra ett gott och jämlikt omhändertagande för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både Region Skåne och kommunen och därigenom bidra till ökad trygghet.

På denna webbplats hittar du information om hur samverkan regleras, om organisationsstrukturen och olika arbetsgrupper samt material kopplat till samverkan mellan Skånes Kommuner och Region Skåne.

Nyheter

Samverkande sjukvård i hemmet

Presentation av det nyligen godkända kunskapsstödet för samverkande hälso-och sjukvård i hemmet. Kunskapsstödet innehåller rekommendationer till både regioner och kommuner.

iDoc ny leverantör för Hembesök av läkare i Region Skåne

Region Skåne har avtal avseende tjänsten Hembesök av läkare som ett komplement till Hälsoval Skåne och hälso- och sjukvårdsavtalet med kommunerna. Nuvarande leverantör är Falck Ambulans men efter genomförd upphandling kommer iDoc att bli ny avtalspart för Hembesök av läkare och tillträder den 31 augusti kl. 12.00.

En samverkansresa – Lärdomar från Strategi för hälsa

SKR har tagit fram en rapport som lyfter fram lärdomar för fortsatt arbete och bidrar till ytterligare kraft för ett aktivt hälsofrämjande och förebyggande arbete som gör skillnad. Den analyserar måluppfyllelsen av överenskomna mål, och ger en nulägesbild över hur samverkansarbetet har utvecklats i Sveriges län. Den innehåller också exempel på framgångsrikt lokalt och regionalt hälsofrämjande och förebyggande arbete.

Fler nyheter