Inbjudan till årets KEFU-dag 15 juni 2023

Inbjudan till årets KEFU-dag 15 juni 2023

Publicerad:

Dela nyhet:

KEFU-dagen är ett heldagsseminarium som varje år har ett särskilt tema som belyses ur olika perspektiv av en rad inbjudna talare, både forskare och praktiker. KEFU-dagen är höjdpunkten i KEFU:s seminarieverksamhet med normalt hundratals deltagare från Skånes kommuner och Region Skåne.

Fler nyheter

Välkommen till vår gemensamma webbplats för samverkan inom hälso- och sjukvård i Skåne

Vid behov av insatser från både kommun och region ska olika verksamheter arbeta tillsammans för att ge bästa möjliga vård. Syftet med samverkan är att säkra ett gott och jämlikt omhändertagande för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både Region Skåne och kommunen och därigenom bidra till ökad trygghet.

På denna webbplats hittar du information om hur samverkan regleras, om organisationsstrukturen och olika arbetsgrupper samt material kopplat till samverkan mellan Skånes Kommuner och Region Skåne.

Nyheter

Inbjudan till årets KEFU-dag 15 juni 2023

KEFU-dagen är ett heldagsseminarium som varje år har ett särskilt tema som belyses ur olika perspektiv av en rad inbjudna talare, både forskare och praktiker. KEFU-dagen är höjdpunkten i KEFU:s seminarieverksamhet med normalt hundratals deltagare från Skånes kommuner och Region Skåne.

Nya kommunala representanter valda till Centralt samverkansorgan

Skånes Kommuners nya mandatperiod startade efter förbundsmötet den 5 maj 2023 och sträcker sig till nästa ordinarie förbundsmöte 2027. Ett av dessa är Centralt samverkansorgan, ett politiskt sammansatt samverkansorgan med representanter från Region Skåne och de skånska kommunerna. Samverkan är organiserad i enlighet med gällande hälso- och sjukvårdsavtal. 

Effekterna av mobilt vårdteam svåra att mäta men verkar ändå vara positiva

KEFU har genomfört två studier för att försöka identifiera effekter av samverkan genom mobilt vårdteam i omhändertagandet av äldre personer i ordinärt boende med återkommande vårdbehov. Resultaten, som är publicerade i en KEFU-rapport, presenterades också på ett filmat KEFU-seminarium.

SKR’s kartläggning av rehabilitering i hemmet

Arbetssätt som utgår från den nära vårdens förhållningssätt behöver uppmärksammas och kunskapen om hur dessa arbetssätt kan förverkligas behöver spridas. Med den här skriften vill SKR öka kunskapen om arbetssätt för rehabilitering i hemmet, dess utbredning och dess effekter.

Stöd vid svårläkta sår

Cirka 40 000 personer lider av svårläkta sår, många av dem är äldre. Nu finns ett nationellt vårdprogram och personcentrerat sammanhållet vårdförlopp som underlättar vården vid svårläkta sår.

Välkommen på webbinarium 22 mars

Nära vård är inte en omställning som en enskild aktör eller huvudman på egen hand kan genomföra. I stället handlar Nära vård om att olika systemaktörer gemensamt hittar nya arbetssätt, samarbetsformer och lösningar, tillsammans med och utifrån invånarnas behov och resurser.

Fler nyheter