Ny webbutbildning om Samordnad Individuell Plan (SIP)

Ny webbutbildning om Samordnad Individuell Plan (SIP)

Publicerad:

Dela nyhet:

Du får lära dig hur SIP hjälper till att samordna vården för den enskilde och hur du använder IT-stödet Mina planer för att samordna SIP-möten och deltagare.

Fler nyheter

Välkommen till vår gemensamma webbplats för samverkan inom hälso- och sjukvård i Skåne

Vid behov av insatser från både kommun och region ska olika verksamheter arbeta tillsammans för att ge bästa möjliga vård. Syftet med samverkan är att säkra ett gott och jämlikt omhändertagande för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både Region Skåne och kommunen och därigenom bidra till ökad trygghet.

På denna webbplats hittar du information om hur samverkan regleras, om organisationsstrukturen och olika arbetsgrupper samt material kopplat till samverkan mellan Skånes Kommuner och Region Skåne.

Nyheter

Överenskommelse om en God och nära vård

SKR och staten har träffat en överenskommelse om att under 2024 vidareutveckla den nära vården. Målet med omställningen av hälso- och sjukvården är att patienten får en personcentrerad, samordnad och samskapad vård som stärker hälsan.

Samverkande sjukvård i hemmet

Presentation av det nyligen godkända kunskapsstödet för samverkande hälso-och sjukvård i hemmet. Kunskapsstödet innehåller rekommendationer till både regioner och kommuner.

iDoc ny leverantör för Hembesök av läkare i Region Skåne

Region Skåne har avtal avseende tjänsten Hembesök av läkare som ett komplement till Hälsoval Skåne och hälso- och sjukvårdsavtalet med kommunerna. Nuvarande leverantör är Falck Ambulans men efter genomförd upphandling kommer iDoc att bli ny avtalspart för Hembesök av läkare och tillträder den 31 augusti kl. 12.00.

Fler nyheter