Sammanfattning av Centrala Tjänstemannaberedningen 4 december

Sammanfattning av Centrala Tjänstemannaberedningen 4 december

Publicerad:

Dela nyhet:

Nuläget kring covid-19, förlängningen av del B i HS-avtalet, förslag med anledning av Handlingsplan för Utveckling av mobilt läkarstöd och utbrottshantering under jul och nyår. Det och mer i sammanfattningen från Centrala Tjänstemannaberedningen.

Fler nyheter

Välkommen till vår gemensamma webbplats för samverkan inom hälso- och sjukvård i Skåne.

Vid behov av insatser från både kommun och region ska olika verksamheter arbeta tillsammans för att ge bästa möjliga vård. Syftet med samverkan är att säkra ett gott och jämlikt omhändertagande för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både Region Skåne och kommunen och därigenom bidra till ökad trygghet.

På denna webbplats hittar du information om hur samverkan regleras, om organisationsstrukturen och olika arbetsgrupper samt material kopplat till samverkan mellan Skånes Kommuner och Region Skåne.

Nyheter

Sammanfattning av Centrala Tjänstemannaberedningen 4 december

Nuläget kring covid-19, förlängningen av del B i HS-avtalet, förslag med anledning av Handlingsplan för Utveckling av mobilt läkarstöd och utbrottshantering under jul och nyår. Det och mer i sammanfattningen från Centrala Tjänstemannaberedningen.

Nya mallar för Vårdsamverkan Skåne

I samband med Kommunförbundet Skånes namnbyte till Skånes Kommuner har mallarna för worddokument och powerpoint uppdaterats. Nedan hittar du mallarna.

Sammanfattning från Centrala Tjänstemannaberedningen 2 november

Påbörjat arbete med att se över ramavtal om läkarstöd till kommunal hemsjukvård, uppdatering vägledning kring säsongsinfluensavaccination och enkät om patientperspektivet i teambaserad vårdform. Det och mer i sammanfattningen från Centrala Tjänstemannaberedningen.

Rutin för provtagning i hemmiljö avseende covid-19 i primärvården

Provtagning för att identifiera patienter med covid-19 är en mycket viktig faktor för att kunna vidta medicinska åtgärder för handläggning av enskild patient samt för att kunna vidta vårdhygieniska- och smittskyddsåtgärder för att begränsa smittspridning.

Nyheter från Vårdsamverkan Skåne

Tidiga beslut om besöksförbud och bra stöd från Smittskydd Skåne och Vårdhygien har varit gemensamma framgångsfaktorer under Covid-19. Under hösten utökas samarbetet kring Nära vård inom Vårdsamverkan Skåne. Hälso- och sjukvårdsavtalet utvecklas och kort information om Region Skånes Framtidskontor. Det och mer i sammanfattning från Centrala Tjänstemannaberedningen.

Fler nyheter