Temakonferens Centralt samverkansorgan och Delregionala samverkansorgan

Temakonferens Centralt samverkansorgan och Delregionala samverkansorgan

Publicerad:

Dela nyhet:

Politiker och tjänstepersoner samlades på Sankt Gertrud i Malmö för att mötas kring samverkansfrågor som gäller den skånska hälso- och sjukvården.
- Vi samlas här idag för att tillsammans göra vården i Skåne lite bättre, säger Stina Larsson.

Fler nyheter

Välkommen till vår gemensamma webbplats för samverkan inom hälso- och sjukvård i Skåne.

Vid behov av insatser från både kommun och region ska olika verksamheter arbeta tillsammans för att ge bästa möjliga vård. Syftet med samverkan är att säkra ett gott och jämlikt omhändertagande för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både Region Skåne och kommunen och därigenom bidra till ökad trygghet.

På denna webbplats hittar du information om hur samverkan regleras, om organisationsstrukturen och olika arbetsgrupper samt material kopplat till samverkan mellan Skånes kommuner och Region Skåne.

Nyheter

Återkoppling från informationsmöte om Skånegemensam digitalisering

Arbetsgruppen Skånegemensam digitalisering arbetar aktivt framåt för en överenskommelse för nuvarande och framtida digitala lösningar, på lång och medellång sikt. Den 2 oktober bjöd arbetsgruppen in beslutsfattare till en informationsträff kring ämnet. Nu är frågor och svar från mötet publicerade.

Skånes digitala vårdsystem i fokus på informationsträff

Utveckling av e-hälsostrategi för samverkan inom hs-avtalet och information kring SDV (Skånes digitala vårdsystem) var på agendan när beslutsfattare inom vård och omsorg slöt upp på en gemensam informationsträff.

Samverkan inom hälso- och sjukvård blir Vårdsamverkan Skåne

Den gemensamma webbplatsen för hälso- och sjukvård i samverkan byter namn till Vårdsamverkan Skåne. På webbplatsen samlas information kring avtal och överenskommelser, organisationens struktur och arbetsgrupper samt material som regleras utifrån hälso- och sjukvårdsavtalet. Syftet med webbplatsen är att säkerställa en avsändare för informationen kring hälso- och sjukvård i samverkan i Skåne samt att skapa en tillit och förståelse för samverkansarbetet.

Inbjudan till kostnadsfri utbildning inom sårbehandling

Nu erbjuder Region Skåne, Kommunförbundet Skåne och Onemed en kostnadsfri utbildning för alla som arbetar med sårbehandling inom sluten-, öppen- och kommunal hälso- och sjukvård. Föreläsare är Maria Kväll, sjuksköterska med vidareutbildning inom diabetes och sårbehandling.

Kommunerna och SDV

Skånes Digitala Vårdmiljö (SDV) är Region Skånes framtida samlade informationssystem för alla vårdrelationer och patientdokumentation. Arbetet pågår för fullt och systemet väntas vara i full drift runt 2023. SDV kommer att ersätta både slutenvårdens journalsystem Melior och primärvårdens journalsystem PMO. Med största sannolikhet kommer även SIP-verktyget Minas Planer på sikt att ersättas av funktionalitet i SDV.

Fler nyheter