Vi önskar er en skön sommar!

Vi önskar er en skön sommar!

Publicerad:

Dela nyhet:

/Vårdsamverkan Skåne

Fler nyheter

Välkommen till vår gemensamma webbplats för samverkan inom hälso- och sjukvård i Skåne

Vid behov av insatser från både kommun och region ska olika verksamheter arbeta tillsammans för att ge bästa möjliga vård. Syftet med samverkan är att säkra ett gott och jämlikt omhändertagande för de personer som har behov av hälso- och sjukvårdsinsatser från både Region Skåne och kommunen och därigenom bidra till ökad trygghet.

På denna webbplats hittar du information om hur samverkan regleras, om organisationsstrukturen och olika arbetsgrupper samt material kopplat till samverkan mellan Skånes Kommuner och Region Skåne.

Nyheter

Heldagsdialog med centralt samverkansorgan 19 april

Centralt Samverkansorgan bjöd in ledamöter från de delregionala samverkansorganen till en heldagsdialog. Fokus under dagen var delregional och skånegemensam samverkan, våra gemensamma processledare samt samsjuklighetsutredningen. Cirka 100 personer samlades under dagen för att sätta fokus

Reviderad tid- och aktivitetsplan

En reviderad tid- och aktivitetsplan 2024–2025 för gemensam målbild och handlingsplan avseende god och nära vård är framtagen och beslutad i central tjänstemannaberedning och centralt samverkansorgan har ställt sig bakom den.

Överenskommelse om en God och nära vård

SKR och staten har träffat en överenskommelse om att under 2024 vidareutveckla den nära vården. Målet med omställningen av hälso- och sjukvården är att patienten får en personcentrerad, samordnad och samskapad vård som stärker hälsan.

Fler nyheter