-> Mötestider

Mötestider för Centralt Samverkansorgan och Central Tjänstemannaberedning 2024

Sammanträdande Datum Tid Plats
Tjänstemannaberedning 26 januari 9-12 Digitalt
Centralt Samverkansorgan 16 februari 13-15 Digitalt
Tjänstemannaberedning 20 mars 13-16 Digitalt
Centralt Samverkansorgan inkl DS 19 april 9-16 Lund
Tjänstemannaberedning 17 maj 13-16 Digitalt
Centralt Samverkansorgan 12 juni 13-16 Digitalt
Tjänstemannaberedning 4 september 13-16 Digitalt
Centralt Samverkansorgan 20 september 9-11 Digitalt
Tjänstemannaberedning 2 oktober 13-16 Digitalt
Centralt Samverkansorgan inkl DS 16 oktober 9-16 Fysiskt
Tjänstemannaberedning 6 november 13-16 Digitalt
Centralt Samverkansorgan 6 december 9-11 Digitalt

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Emelie Sundén