-> Mötestider

Mötestider för Centralt Samverkansorgan och Central Tjänstemannaberedning 2021

Sammanträdande Datum Tid Plats
Tjänstemannaberedning 4 februari 2021 13.00-16.00 Digitalt
Centralt Samverkansorgan 19 februari 2021 09.30-12.00 Digitalt
Tjänstemannaberedning 24 mars 2021 9.30-12.00 Digitalt
Centralt Samverkansorgan 12 april 2021 13.30-16.00 Digitalt
Tjänstemannaberedning 18 maj 2021 13.30-16.00 Digitalt
Centralt Samverkansorgan 4 juni 2021 9.30-12.00 Digitalt

Möten är planerade för att vara digitala utifrån rådande omständigheter.

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Emelie Sundén