-> Mötestider

Mötestider för Centralt Samverkansorgan och Central Tjänstemannaberedning 2022

Sammanträdande Datum Tid Plats
Tjänstemannaberedning 2 september 13.00-15.00 Digitalt
Centralt Samverkansorgan 23 september Inställt
Tjänstemannaberedning 30 september 13.00-15.30 Region Skåne Dockplatsen
Centralt Samverkansorgan 21 oktober 10.00-12.00 Digitalt
Tjänstemannaberedning 10 november 09.00-11.00 Digitalt
Tjänstemannaberedning 8 december 10.00-12.00 Digitalt
Centralt Samverkansorgan 9 december 10.00-12.00 Region Skåne Dockplatsen

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Emelie Sundén