-> Mötestider

Mötestider för Centralt Samverkansorgan och Central Tjänstemannaberedning 2022

Sammanträdande Datum Tid Plats
Tjänstemannaberedning 25 januari 14.00-16.00 Digitalt
Tjänstemannaberedning 15 februari 15.00-16.30 Digitalt
Centralt Samverkansorgan 1 mars 14.00-16.00 Digitalt
Tjänstemannaberedning 18 mars 10.30-15.30 Grand Hotell Lund
Centralt Samverkansorgan 1 april 09.00-15.00 Scandic Triangeln Malmö
Tjänstemannaberedning 20 maj 13.00-15.00 Digitalt
Centralt Samverkansorgan 1 juni 13.00-15.00 Digitalt
Tjänstemannaberedning 2 september 13.00-15.00 Digitalt
Centralt Samverkansorgan 23 september 10.00-12.00 Digitalt
Tjänstemannaberedning 30 september 13.00-15.30 Region Skåne Dockplatsen
Centralt Samverkansorgan 21 oktober 10.00-12.00 Digitalt
Tjänstemannaberedning 10 oktober 13.00-15.00 Digitalt
Centralt Samverkansorgan 9 december 10.00-12.00 Region Skåne Dockplatsen

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Emelie Sundén