MAS-nätverket för läkemedelsfrågor

Uppdraget

MAS-nätverket för läkemedelsfrågor representerar de skånska kommunerna utifrån områdesindelning.

Gruppen arbetar med följande:

  • Tillsammans med Läkemedelsenheten, Region Skåne, samt Skånes Kommuner arbetar man med nationella frågor/utveckling vad gäller nationell läkemedelslista, läkemedelsförråd samt dosdispensering av läkemedel.
  • Representerar på 2 mässdagar, Läkemedel i Skåne i samverkan med Region Skåne.
  • Sprida information till kommunerna.
  • Om du har frågor/synpunkter, gällande ovan, kontakta i första hand din kommuns MAS.

Arbetsgrupp

Behöver ni komma i kontakt med någon av oss i nätverket hittar ni våra uppgifter här nedanför:

Sydost: Elisabeth Persson – elisabeth.persson@skurup.se (sammankallande)
Malmö:
Malin Bjurgren, malin.bjurgren@malmo.se
Sydväst: Ann-Chatrine Ewald, annchatrine.ewald@svedala.se
Nordväst: Gith Gortz, gith.gortz@helsingborg.se
Mellersta: Pia Arndorff, pia.arndorff@eslov.se
Nordöstra: Belina Pllana, belina.pllana@kristianstad.se

Senast uppdaterad: