MAS-nätverket för läkemedelsfrågor

Uppdraget

MAS-nätverket för läkemedelsfrågor representerar de skånska kommunerna utifrån områdesindelning.

Gruppen arbetar med följande:

  • Tillsammans med Läkemedelsenheten, Region Skåne, samt Skånes Kommuner arbetar man med nationella frågor/utveckling vad gäller nationell läkemedelslista, läkemedelsförråd samt dosdispensering av läkemedel.
  • Representerar på 2 mässdagar, Läkemedel i Skåne i samverkan med Region Skåne.
  • Sprida information till kommunerna.
  • Om du har frågor/synpunkter, gällande ovan, kontakta i första hand din kommuns MAS.

Aktuellt

Läkemedelsrådet har beslutat om riktlinje för Anafylaktiska reaktioner inom kommunal hemsjukvård.
Här finns riktlinjen: https://vardgivare.skane.se/vardriktlinjer/lakemedel/#9216

Arbetsgrupp

Behöver ni komma i kontakt med någon av oss i nätverket hittar ni våra uppgifter här nedanför:

Sydost: Elisabeth Persson – elisabeth.persson@skurup.se (sammankallande)
Malmö:
Malin Bjurgren – malin.bjurgren@malmo.se
Sydväst: Ann-Chatrine Ewald – annchatrine.ewald@svedala.se
Nordväst: Gith Gortz – gith.gortz@helsingborg.se
Mellersta: Pia Arndorff – pia.arndorff@eslov.se
Nordöstra: Katarzyna Wisniewska – katarzyna.wisniewska@kristianstad.se

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Mats Renard