Mellersta Skåne

I Skånes mellersta delregion ingår regional och kommunal primärvård i kommunerna Burlöv, Eslöv, Hörby, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund och Staffanstorp.

Kontaktpersoner

Delregionala processledare
Karin Ingelstedt Thunberg, kommunal processledare Nära vård
Maria Bjerstam, regional processledare Nära vård

Delregional strategisk tjänstemannaberedning
Maria Zinatbakhsh Popoola, Burlöv, vice ordförande
Marie Borgand, Region Skåne, ordförande

Delregionalt samverkansorgan
Mia Eldh-Holmqvist, Burlöv, ordförande
Jonas Esbjörnsson (S), Primärvårdsnämnden Region Skåne
Lisa Flinth (L), Primärvårdsnämnden Region Skåne

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Jill Persson