Mellersta Skåne

I Skånes mellersta delregion ingår regional och kommunal primärvård i kommunerna Burlöv, Eslöv, Hörby, Höör, Kävlinge, Lomma, Lund och Staffanstorp.

Kontaktpersoner

Delregionala processledare
Karin Ingelstedt Thunberg, kommunal processledare Nära vård
Maria Bjerstam, regional processledare Nära vård

Delregional strategisk tjänstemannaberedning
Maria Zinatbakhsh Popoola, Burlöv, vice ordförande
Johan Lindberg, Staffanstorp
Marie Borgand, Region Skåne, ordförande

Delregionalt samverkansorgan
Region: Albin Schyllert (M), vice ordförande psykiatri, habilitering och hjälpmedelsnämnden
Kommun: Marie Eldh Holmkvist (M), ordförande socialnämnden Burlövs kommun

Senast uppdaterad: