Minnesanteckningar

Centrala Tjänstemannaberedningen 2022-05-20
Minnesanteckningar tjänstemannaberedning 20 maj
Förstudierapport Ett samlat hälsoutbud i Skåne

Centrala Tjänstemannaberedningen 2022-03-18
Minnesanteckningar tjänstemannaberedning till Centralt Samverkansorgan 20220318
WSTids och aktivitetsplan 220318
Vårdsamverkan mellersta Skåne
När Vård-resan

Centrala Tjänstemannaberedningen 2022-02-15
Minnesanteckningar tjänstemannaberedning till Centralt Samverkansorgan 20220215
X Tjänstemannaberedningen 2022 02 rev
Tids och aktivitetsplan 220301
TjmB Handlingsplan 2022-2023

Centrala Tjänstemannaberedningen 2022-01-25
Minnesanteckningar tjänstemannaberedning till Centralt Samverkansorgan 20220125
Punktmätningnv 48 2021 2022 01 19
TjmB riskanalys åtgärder 220115
Vårdsamverkan Skåne Delregionen informerar 220125 SYDVÄST
Vårdsamverkan Skåne Delregionen informerar 220125
Vårdsamverkan Skåne Delregionen informerar 220125[1]
Överenskommelsen psykisk hälsa 2022 Beslutad

Centrala Tjänstemannaberedningen 2021-11-23
MA Tjänstemannaberedning till Centralt Samverkansorgan 20211123a
Agnetas grupp 211123
grp 3 Mötesform
grp 4 Vårdsamverkan 211123
Grupp Eva
Tids och aktivitetsplan211123
Tj bered 2021 11 Arbetsgrupper
X-listan 211123

Centrala Tjänstemannaberedningen 2021-10-14
Minnesanteckningar tjänstemannaberedning till Centralt Samverkansorgan 20211014
PPT strategi FHS central samverkan 14 okt 21
Primärvårdens sårbehandlingsprojekt tjänstemannaberedningen 211013
Tids och aktivitetsplan
TjmB 211014

Centrala Tjänstemannaberedningen 2021-09-07
Minnesanteckningar tjänstemannaberedning till Centralt Samverkansorgan 210907
Förslag Målbild handlingsplan Nära vård HS-avtal 31 aug
Strategi för skånegemensam digitalisering område hälsa 2021-05-12 missiv och dokument

Centrala Tjänstemannaberedningen 2021-06-15
Minnesanteckningar tjänstemannaberedning till Centralt Samverkansorgan 15 juni
Bättre hälsa för äldre centrala tjänstemannaberedningen 15 juni 21
Patientkontrakt Tjänstemannaberedning 210615
ESD SPRIH centr tjm-beredningen 15 juni 21

Centrala Tjänstemannaberedning 2021-05-18
Minnesanteckningar tjänstemannaberedning till Centralt Samverkansorgan 18 maj utskick
18maj2021_Presentation Centrala
Framtidens Hälsosystem centrala tjänstemannaberedningen 18 maj 21
Specialiserad rehabilitering i hemmet ESD i hela Skåne Rapport Förslag
Strategi för Skånegemensam digitalisering område hälsa 2021-05-18

Centrala Tjänstemannaberedning 2021-04-24
Minnesanteckningar tjänstemannaberedning till Centralt Samverkansorgan 24 mars v2

Centrala Tjänstemannaberedning 2021-03-24
Framtidens Hälsosystem Centrala Tjänstemannaberedningen 24 mars 2021
Minnesanteckningar tjänstemannaberedning till Centralt Samverkansorgan 24 mars v2
Uppföljning av handlingplanen 2021-03-22
Uppföljning av handlingsplan TjmB 210324 Emelie S

Centrala Tjänstemannaberedning 2021-02-04
Minnesanteckningar Tjänstemannaberedning till Centralt Samverkansorgan 4 feb 21 Utskick (2)

Arkiv

2019

Centrala Tjänstemannaberedning 2019-12-06
MATjänstemannaberedningsgrupp till Centralt Samverkansorgan 2019-12-06

Centrala Tjänstemannaberedning 2019-11-14
Dokumentations- och analysrapport, Temakonferens 21 okt. 2019
Sammanfattning Resultat och slutsatser, Temakonferens 21 okt 2019 Samver…
Samlad info om process för handligsplan läkarstöd 2019-11-15 ver 3
MATjänstemannaberedningsgrupp till Centralt Samverkansorgan 2019-11-14

Centrala Tjänstemannaberedning 2019-10-11
Minnesanteckningar Tjänstemannaberedningsgrupp till Centralt Samverkansorgan 2019-10-11
Regionala samverkansgrupper 191011

Förslag till rutiner för delregionalsamverkan avseende Vårdsamverkan Skåne
Delregionalsamverkan rutiner 2019-10-14
Förslag till agenda för DS 2019-10-14

Centrala Tjänstemannaberedning 2019-08-28
Minnesanteckningar Tjänstemannaberedningsgrupp till Centralt Samverkansorgan 2019-08-28
Överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa 2019
Problematisering kring ansvarsfördelning och utförande av ADL 190828
Namnbyte-av-webbplats-Vårdsamverkan-Skåne

Centrala Tjänstemannaberedning 2019-06-03
Minnesanteckningar Tjänstemannaberedningsgrupp till Centralt Samverkansorgan 2019-06-03

Centrala Tjänstemannaberedning 2019-05-06
Minnesanteckningar Tjänstemannaberedningsgrupp till Centralt Samverkansorgan 2019-05-06 v2

Centrala Tjänstemannaberedning 2019-03-25
Minnesanteckningar Tjänstemannaberedningsgrupp till Centralt Samverkansorgan 2019-03-25

Centrala Tjänstemannaberedning 2019-02-25
Minnesanteckningar Tjänstemannaberedningsgrupp till Centralt Samverkansorgan 2019-02-25 v1

Minnesanteckningar Tjänstemannaberedningsgrupp till Centralt Samverkansorgan 2019-01-21

Uppdrag intyg som tex ADL-bedömning arbetsgrupp CS-tjmnb 2018-12-14

Senast uppdaterad: