Minnesanteckningar

Centrala Tjänstemannaberedningen 2021-11-23
MA Tjänstemannaberedning till Centralt Samverkansorgan 20211123a
Agnetas grupp 211123
grp 3 Mötesform
grp 4 Vårdsamverkan 211123
Grupp Eva
Tids och aktivitetsplan211123
Tj bered 2021 11 Arbetsgrupper
X-listan 211123

Centrala Tjänstemannaberedningen 2021-10-14
Minnesanteckningar tjänstemannaberedning till Centralt Samverkansorgan 20211014
PPT strategi FHS central samverkan 14 okt 21
Primärvårdens sårbehandlingsprojekt tjänstemannaberedningen 211013
Tids och aktivitetsplan
TjmB 211014

Centrala Tjänstemannaberedningen 2021-09-07
Minnesanteckningar tjänstemannaberedning till Centralt Samverkansorgan 210907
Förslag Målbild handlingsplan Nära vård HS-avtal 31 aug
Strategi för skånegemensam digitalisering område hälsa 2021-05-12 missiv och dokument

Centrala Tjänstemannaberedningen 2021-06-15
Minnesanteckningar tjänstemannaberedning till Centralt Samverkansorgan 15 juni
Bättre hälsa för äldre centrala tjänstemannaberedningen 15 juni 21
Patientkontrakt Tjänstemannaberedning 210615
ESD SPRIH centr tjm-beredningen 15 juni 21

Centrala Tjänstemannaberedning 2021-05-18
Minnesanteckningar tjänstemannaberedning till Centralt Samverkansorgan 18 maj utskick
18maj2021_Presentation Centrala
Framtidens Hälsosystem centrala tjänstemannaberedningen 18 maj 21
Specialiserad rehabilitering i hemmet ESD i hela Skåne Rapport Förslag
Strategi för Skånegemensam digitalisering område hälsa 2021-05-18

Centrala Tjänstemannaberedning 2021-04-24
Minnesanteckningar tjänstemannaberedning till Centralt Samverkansorgan 24 mars v2

Centrala Tjänstemannaberedning 2021-03-24
Framtidens Hälsosystem Centrala Tjänstemannaberedningen 24 mars 2021
Minnesanteckningar tjänstemannaberedning till Centralt Samverkansorgan 24 mars v2
Uppföljning av handlingplanen 2021-03-22
Uppföljning av handlingsplan TjmB 210324 Emelie S

Centrala Tjänstemannaberedning 2021-02-04
Minnesanteckningar Tjänstemannaberedning till Centralt Samverkansorgan 4 feb 21 Utskick (2)

Centrala Tjänstemannaberedning 2020-12-04
Minnesanteckningar Tjänstemannaberedning till Centralt Samverkansorgan 4 december UTSKICK
Framtidens hälsosystem tjänstemannaberedning dec 20
Ramöverenskommelsen psykiatri 4 dec 2020
NäravårdKompetensförsörjning20201204

Centrala Tjänstemannaberedningen 2020-11-02
Minnesanteckningar Tjänstemannaberedning till Centralt Samverkansorgan 2 november Utskick (1)

Centrala Tjänstemannaberedning 2020-09-11
Minnesanteckningar Tjänstemannaberedning till Centralt Samverkansorgan 11 september Utskick
Covid-incidens bland skånska 70-plussare_200917
Uppdatering kring covid-19 med fokus på samarbetet 11 september

Centrala Tjänstemannaberedning 2020-05-08
MATjänstemannaberedningsgrupp till Centralt Samverkansorgan 2020-05-08
Samverkan region kommuner 8 maj
Rutin för provtagning av covid kommun och primärvård master200522
Tjänstemannaberedningen 8 maj 2020 bilaga

Centrala Tjänstemannaberedning 2020-01-17
MATjänstemannaberedningsgrupp till Centralt Samverkansorgan 2020-01-17
Handlingsplan för anpassning av modell för läkarstöd i kommunal hemsjukvård 200117

Centrala Tjänstemannaberedning 2019-12-06
MATjänstemannaberedningsgrupp till Centralt Samverkansorgan 2019-12-06

Centrala Tjänstemannaberedning 2019-11-14
Dokumentations- och analysrapport, Temakonferens 21 okt. 2019
Sammanfattning Resultat och slutsatser, Temakonferens 21 okt 2019 Samver…
Samlad info om process för handligsplan läkarstöd 2019-11-15 ver 3
MATjänstemannaberedningsgrupp till Centralt Samverkansorgan 2019-11-14

Centrala Tjänstemannaberedning 2019-10-11
Minnesanteckningar Tjänstemannaberedningsgrupp till Centralt Samverkansorgan 2019-10-11
Regionala samverkansgrupper 191011

Förslag till rutiner för delregionalsamverkan avseende Vårdsamverkan Skåne
Delregionalsamverkan rutiner 2019-10-14
Förslag till agenda för DS 2019-10-14

Centrala Tjänstemannaberedning 2019-08-28
Minnesanteckningar Tjänstemannaberedningsgrupp till Centralt Samverkansorgan 2019-08-28
Överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa 2019
Problematisering kring ansvarsfördelning och utförande av ADL 190828
Namnbyte-av-webbplats-Vårdsamverkan-Skåne

Centrala Tjänstemannaberedning 2019-06-03
Minnesanteckningar Tjänstemannaberedningsgrupp till Centralt Samverkansorgan 2019-06-03

Centrala Tjänstemannaberedning 2019-05-06
Minnesanteckningar Tjänstemannaberedningsgrupp till Centralt Samverkansorgan 2019-05-06 v2

Centrala Tjänstemannaberedning 2019-03-25
Minnesanteckningar Tjänstemannaberedningsgrupp till Centralt Samverkansorgan 2019-03-25

Centrala Tjänstemannaberedning 2019-02-25
Minnesanteckningar Tjänstemannaberedningsgrupp till Centralt Samverkansorgan 2019-02-25 v1

Senast uppdaterad: