Minnesanteckningar

Centrala Tjänstemannaberedning 2020-12-04
Minnesanteckningar Tjänstemannaberedning till Centralt Samverkansorgan 4 december UTSKICK
Framtidens hälsosystem tjänstemannaberedning dec 20
Ramöverenskommelsen psykiatri 4 dec 2020
NäravårdKompetensförsörjning20201204

Centrala Tjänstemannaberedning 2020-09-11
Minnesanteckningar Tjänstemannaberedning till Centralt Samverkansorgan 11 september Utskick
Covid-incidens bland skånska 70-plussare_200917
Uppdatering kring covid-19 med fokus på samarbetet 11 september

Centrala Tjänstemannaberedning 2020-05-08
MATjänstemannaberedningsgrupp till Centralt Samverkansorgan 2020-05-08
Samverkan region kommuner 8 maj
Rutin för provtagning av covid kommun och primärvård master200522
Tjänstemannaberedningen 8 maj 2020 bilaga

Centrala Tjänstemannaberedning 2020-01-17
MATjänstemannaberedningsgrupp till Centralt Samverkansorgan 2020-01-17
Handlingsplan för anpassning av modell för läkarstöd i kommunal hemsjukvård 200117

Centrala Tjänstemannaberedning 2019-12-06
MATjänstemannaberedningsgrupp till Centralt Samverkansorgan 2019-12-06

Centrala Tjänstemannaberedning 2019-11-14
Dokumentations- och analysrapport, Temakonferens 21 okt. 2019
Sammanfattning Resultat och slutsatser, Temakonferens 21 okt 2019 Samver…
Samlad info om process för handligsplan läkarstöd 2019-11-15 ver 3
MATjänstemannaberedningsgrupp till Centralt Samverkansorgan 2019-11-14

Centrala Tjänstemannaberedning 2019-10-11
Minnesanteckningar Tjänstemannaberedningsgrupp till Centralt Samverkansorgan 2019-10-11
Regionala samverkansgrupper 191011

Förslag till rutiner för delregionalsamverkan avseende Vårdsamverkan Skåne
Delregionalsamverkan rutiner 2019-10-14
Förslag till agenda för DS 2019-10-14

Centrala Tjänstemannaberedning 2019-08-28
Minnesanteckningar Tjänstemannaberedningsgrupp till Centralt Samverkansorgan 2019-08-28
Överenskommelse om insatser inom området psykisk hälsa 2019
Problematisering kring ansvarsfördelning och utförande av ADL 190828
Namnbyte-av-webbplats-Vårdsamverkan-Skåne

Centrala Tjänstemannaberedning 2019-06-03
Minnesanteckningar Tjänstemannaberedningsgrupp till Centralt Samverkansorgan 2019-06-03

Centrala Tjänstemannaberedning 2019-05-06
Minnesanteckningar Tjänstemannaberedningsgrupp till Centralt Samverkansorgan 2019-05-06 v2

Centrala Tjänstemannaberedning 2019-03-25
Minnesanteckningar Tjänstemannaberedningsgrupp till Centralt Samverkansorgan 2019-03-25

Centrala Tjänstemannaberedning 2019-02-25
Minnesanteckningar Tjänstemannaberedningsgrupp till Centralt Samverkansorgan 2019-02-25 v1

Senast uppdaterad: