Minnesanteckningar

Mötesanteckning från 17 december 2021
211217-Minnesanteckningar-Delregional-samverkan-pol-Nordost
Bilaga-B-DS-211217-HembesoÌ_k-fordelat-per-kommun-2021
Bilaga-A-DS-211217-Post-covidrehab

Mötesanteckning från den 7 februari 2020
200207-Protokoll-Delregionalt-samverkansmote-Skane-nordost

Minnesanteckningar från den 17 januari 2020
Mötesanteckningar-2020-01-17-delregionala-operativa-tjanstemannaberedningen

Minnesanteckningar från den 3 december 2019
Strategisk tjänstemannaberedning minnesanteckningar 191203

Minnesanteckningar från den 11 september 2019
20190911 Delregional strategisk tjänstemannaberedning Skåne Nordost

Minnesanteckningar från den 4 oktober 2019
191004-Protokoll-Delregionalt-samverkansmote-Skane-Nordost

Minnesanteckningar från den 17 maj 2019
190517-Protokoll-Delregionalt-samverkansmote-Skane-nordost

Minnesanteckningar från den 28 maj 2019
Motesanteckningar-2019-05-28-delregionala-operativat-tjanstemannaberedningen-003

Minnesanteckningar från den 1 februari 2019
Delregional samverkan Nordöstra Skåne 20190201

Minnesanteckningar från den 1 mars 2019
Mötesanteckningar Delregionala Nordost 20190301
Rapport från den Operativa tjänstemannaberedningen Nordost

Minnesanteckningar från den 16 november 2018
Presentation Delregional samverkan 20181116
Protokoll Delregionalt samverkansmöte Nordöst Skånevård Kryh

Minnesanteckningar från den 14 september 2018
Protokoll Delregionalt samverkansmöte Nordost Skånevård Kryh

Minnesanteckningar från den 24 augusti 2018
20180824-STJM

Minnesanteckningar från den 20 april 2018
SIP Delregional samverkan mars 2018
Delregional samverkan presentation rensad
180420_Protokoll_Delregionalt_samverkansmöte_Nordost_Skånevård_Kryh

Minnesanteckningar från den 26 mars 2018
Minnesanteckningar STJM 20180326

Minnesanteckningar från den 25 januari 2018
Protokoll Delregionalt samverkansmöte Nordost Skånevård Kryh 180125
Österlenprojektet- palliativ vård utan gränser

Den nära vården NO 180125

Minnesanteckningar från den 9 januari 2018
Minnesanteckningar 20180109

Minnesanteckningar från den 31 oktober 2017
Minnesanteckningar 20171031

Minnesanteckningar från den 17 november 2017
Minnesanteckningar Delregionalt samverkansmöte Nordöst – Skånevård Kryh

Minnesanteckningar från den 31 september 2017
Minnesanteckningar Delregionalt samverkansorgan Nordost

Minnesanteckningar och bilagor från den 8 september 2017
Minnesanteckningar Delregionalt Samverkansorgan Nordost och Centralt Samverkansorgan 2017-09-08V
Verksamhetsplan halso- och sjukvard i samverkan i Skane Nordost

Minnesanteckningar från den 16 feb 2017
Minnesanteckningar Delregionalt Samverkansorgan Nordöstra Skåne 170216

Minnesanteckningar från 5 maj 2017
Minnesanteckningar Delregionalt Samverkansorgan Nordöstra Skåne 170505
Bilaga1 Kristianstad hälso- och sjukvårdsavtalet jan t o m mars 2017

Bilaga2 Hässleholm hälso- och sjukvårdsavtalet jan t o m  mars 2017

Bilaga3 hälso och sjukvårdsansvar för placerade barn 170418

Senast uppdaterad: