Minnesanteckningar

Minnesanteckningar 2020-10-27

Centralt Samverkansorgan 27 oktober Utskick
Minnesanteckningar CS 27 oktober

Minnesanteckningar 2020-05-19

AHG_AA_MHuppföljning 19 maj_ver18maj

Covid 19 Central samverkan 19 maj

MA Centralt samverkansorgan200519

Minnesanteckningar 2020-03-27

MA Centralt samverkansorgan200327

Minnesanteckningar 2019-12-06

MA Centralt samverkansorgan 191209

Minnesanteckningar 2019-10-14

Delregionalsamverkan rutiner 2019-10-14

Förslag till agenda för DS 2019-10-14

Minnesanteckningar Centralt samverkansorgan 190920

Minnesanteckningar 2019-06-10

Minnesanteckningar Centralt Samverkansorgan 10juni

Info HS avtal CS 2019-06-10

Sammanfattning läkarstödsuvärdering CS 2019-06-10

CentralsamverkanNäravård190610

Minnesanteckningar 2019-05-06

Minnesanteckningar Centralt Samverkansorgan 6 maj 2019

Vård utanför sjukhuset ur ett individperspektiv 2019-05-06

Presentation till 6 maj 2019

Presentation halvtidsavstämning 20190506

Minnesanteckningar 2019-03-08

Minnesanteckningar Centralt Samverkansorgan 8 mars

Centralt Samverkansorgan 8 mars

Minnesanteckningar 2019-01-25

Minnesanteckningar Centralt Samverkansorgan 25 jan utskick

Minnesanteckningar 2018-11-30

Centralt Samverkansorgan 30 nov 2018 ppt

Minnesanteckningar Centralt Samverkansorgan och möte mellan CS och DS Nordväst 30 nov

Minnesanteckningar 2018-10-28

Minnesanteckningar Centralt Samverkansorgan och möte mellan CS och DS Sydväst 26 oktober

Uppföljning SVU 2018 DS

Avrapportering HS-avtal slutl rapport 181022_utskick till deltagarna

Minnesanteckningar 2018-09-14 

Minnesanteckningar Centralt Samverkansorgan 14 september

Minnesanteckningar 2018-06-26

Minnesanteckningar Centralt Samverkansorgan 180601

Sammanhållen rehabilitering och hjälpmedelsförsörjning 180601 (version 180626)

Ver 30maj2018_ AHG_MH_bilder till 1 juni 2018

Minnesanteckningar 2018-04-27

Minnesanteckningar Centralt Samverkansorgan180427

ÖK utskrivningsklara från psykiatrin 180427

Skånegemensam digitalisering område hälsa

Minnesanteckningar 2018-04-13

Minnesanteckningar 180413

KC hemsjukvård 180326

Minnesanteckningar 2018-02-14

MA Centralt Samverkansorgan Malmö 180214

Minnesanteckningar och bilagor 2017-12-06

Minnesanteckningar Centralt Samverkansorgan 171206

Bilaga – Uppföljning av HS-avtalet Anna Häger Glenngård och Mattias Haraldsson KEFU

Minnesanteckningar och bilagor 2017-10-13

Minnesanteckningar Centralt Samverkansorgan 171013

VISAM

E-hälsa 171013

Information om rehabutredningen del 1 171013

Minnesanteckningar och bilagor 2017-09-08

Minnesanteckningar möte Centralt Samverkansorgan 2017-09-08

Kontaktpersoner till de Delregionala tjänstemannaberedningarna 170907

Presentation Hälsostaden politisk samverkan 170908

Minnesanteckningar 2017-06-09

Minnesanteckningar Central samverkansorgan  9 juni 2017

Minnesanteckningar 2017-05-12

Minnesanteckningar Centralt Samverkansorgan 12 maj 2017

Minnesanteckningar och bilagor 2017-02-01

Minnesanteckningar Centralt Samverkansorgan 1 februari 2017

Överenskommelsen för psykisk hälsa 2017

Minnesanteckningar 2016-12-16

Minnesanteckningar Centralt Samverkansorgan 16 december 2016

Minnesanteckningar 2016-10-19

Minnesanteckningar Centralt samverkansorgan 19 okt 2016

Minnesanteckningar 2016-09-23

Minnesanteckningar Centralt Samverkansorgan 23 september 2016

Minnesanteckningar 2016-08-31

Minnesanteckningar Centralt Samverkansorgan 31 aug 2016

Minnesanteckningar 2016-06-27

Minnesanteckningar Centralt samverkansorgan 27 juni 2016 

Minnesanteckningar 2016-05-11

Minnesanteckningar Centralt Samverkansorgan 11 maj 2016

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Hanna Nordehammar