Familjecentraler i Skåne

Under 2022 kommer Region Skåne tillsammans med Skånes Kommuner fortsätta att erbjuda dialogmöten till kommuner som vill få mer kunskaper kring familjecentral, vilka vinster finns det i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet på en familjecentral. Vidare kan vi erbjuda ett stöd till de kommuner som är på gång i sin etablering av familjecentral, hur ska man tänka vad gäller lokaler, personal, avtal, verksamhetsmål och till befintliga familjecentralerna erbjudes stöd i frågor kring samverkan, samordning, utveckling, ackreditering med mera.

Utbildning för styrgruppsmedlemmar, samordnare och nya medarbetare på FC med syfte att ge grundläggande kunskaper om vad en FC är, vad är samverkan och vilka vinster den ger erbjuds årligen.

Under 2022 fortsätter vi med kvalitetsuppföljning och spindelmätningar av alla Skånes familjecentraler. Enkäterna ska besvaras under våren och sammanställningen sker löpande. Årets kvalitetsuppföljning kommer att ske tillsammans med Region Jönköping, Region Jämtland/Härjedalen, Region Örebro samt Göteborgs stad.

Skånes sammanställning av kvalitetsuppföljningen 2023

Dokument

Vägledning för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamhet 2021

Mall Lokalt samverkansavtal familjecentral 2022

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Anna-Maria Troedsson