Familjecentraler i Skåne

Region Skåne kommer tillsammans med Skånes Kommuner fortsätta att erbjuda dialogmöten till kommuner som vill få mer kunskaper kring familjecentral, vilka vinster finns det i det hälsofrämjande och förebyggande arbetet på en familjecentral. Vidare kan vi erbjuda ett stöd till de kommuner som är på gång i sin etablering av familjecentral, hur ska man tänka vad gäller lokaler, personal, avtal, verksamhetsmål och till befintliga familjecentralerna erbjudes stöd i frågor kring samverkan, samordning, utveckling, ackreditering med mera.

Utbildning för styrgruppsmedlemmar, samordnare och nya medarbetare på FC med syfte att ge grundläggande kunskaper om vad en FC är, vad är samverkan och vilka vinster den ger erbjuds årligen.

Årligen görs systematisk uppföljning av alla familjecentraler i Skåne med stöd av FFFF och Enkätfabriken. Den systematiska uppföljningen innehåller en kvalitetsuppföljning, samverkansmätning och besöksenkäter till barn och vuxna. I den systematiska uppföljningen ingår även ett flertal regioner som bl.a Region Jönköpings län, Värmland, Örebro län, Kalmar län, Uppsala län Skåne samt Göteborg.

Skånes sammanställning av kvalitetsuppföljningen 2023

Dokument

Vägledning för familjecentraler och familjecentralsliknande verksamhet 2021

Mall Lokalt samverkansavtal familjecentral 2024

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Anna-Maria Troedsson