Modell för läkarstöd i kommunal primärvård

I enlighet med uppdrag från Centralt samverkansorgan och hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Skåne ska förslag på nytt avtal för läkarmedverkan i kommunal primärvård tas fram.

Det nya avtalet ska vara mer anpassat till Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne (HS-avtalet) och den inriktning som där anges samt de behov av läkarmedverkan som idag råder. Arbetet sker i nära samverkan med Region Skånes enhet för uppdragsstyrning som ansvarar för förfrågningsunderlagen för vårdcentral.

I arbetet tas hänsyn till tidigare genomförda och pågående utvärderingar och utredningar, såväl regionalt som nationellt. Förslag till nytt avtal kommer att presenteras andra kvartalet 2023.

Kontaktpersoner för arbetsgruppen:

Anna-Lena Fällman, Hälso- och sjukvårdsstrateg Skånes Kommuner

Emma Jansson, Hälso- och sjukvårdsstrateg Skånes Kommuner

Louise Roberts, Ledningsstrateg Region Skåne

Susanne Svensson, Hälso- och sjukvårdsstrateg Region Skåne

Senast uppdaterad:

Sidansvarig

Anna-Lena Fällman