Förtydligande av kostnadsansvar

Kostnadsansvar
Kopplat till Hälso- och sjukvårdsavtalet finns nio bilagor varav Bilaga 9 är Förtydligande av kostnadsansvar avseende förbruknings- och sjukvårdsartiklar samt vissa tekniska och medicinska behandlingshjälpmedel (sk Krysslistan), som tecknades 2004.

Uppdragsbeskrivning; Revidering och förtydligande avseende kommunens respektive Region Skånes kostnadsansvar avseende förbruknings- och sjukvårdsartiklar samt vissa tekniska och medicinska behandlingshjälpmedel i syfte att minska tolkningsutrymmet och åstadkomma en effektiv ansvarsfördelning.

Uppdraget innefattar följande delmoment:

  • Behovsinventering
  • Översyn och förtydligande av de olika delområdena i Krysslistan
  • Knyta dokumentet till vårdhandboken, vårdprogram samt vetenskap och beprövad erfarenhet avseende behandlingsmetoder
  • Föreslå fördelning av kostnadsansvar för sjukvårdsartiklar, förbrukningsmaterial och andra medicinska produkter
  • Förändring av innehållet i KVG-katalogen i relation till reviderad Krysslista
  • Omvärldsbevakning

Uppdragsgivare:
Central tjänstemannaberedning

Kontaktpersoner:
Anna-Lena.Fallman@skaneskommuner.se
Annsofie.Svensson@skane.se

Senast uppdaterad: