Inskrivning i mobilt vårdteam

För att en patient ska kunna skrivas in i Mobilt vårdteam krävs att patientens hemkommun och listade vårdcentral är överens om behov att erbjuda inskrivning, att patienten accepterar erbjudandet och samtycker till informationsdelning mellan vårdgivarna samt att det finns en aktuell SIP där det också framgår att patienten accepterat erbjudandet och samtycker till informationen delas av vårdgivarna. När dessa krav är uppfyllda kan patienten skrivas in i Mobilt vårdteam.

Banketter som stöd för inskrivning i Mobilt vårdteam finner du här.

Senast uppdaterad: