Delregionalt samverkansorgan

Deltagare delregionalt samverkansorgan

Region Skåne Kommun
Gunilla Nordgren, Sjukhusstyrelsen Lasarettet Trelleborg Venzel Rosqvist, Socialnämnden Trelleborg
Ulrika Axelsson, Sjukhusstyrelsen Lasarettet Trelleborg Per Mattsson, Socialnämnden Svedala
Birgitta Almroth, Sjukhusstyrelsen Lasarettet Trelleborg Mavis Zander, Omsorgsnämnden Vellinge
Birte Sandberg, Primärvårdsnämnden
Charlotte Bossen, Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden
Maria Nyman Stjärnskog, Psykiatri-, habilitering- och hjälpmedelsnämnden

Minnesanteckningar

Minnesanteckningar från den 3 november 2023
Minnesanteckningar delregionalt möte sydväst 2023-11-03
Presentation BUP DS 3 november 2023
Lokal överenskommelse och arbetsgrupper Delregionalt samverkansorgan 2023-11-03
PP Nära Vård – Sydväst 231103
Pilot Fagerängens vc – Trelleborgs kommun uppdaterad 230420
Presentation EVA 2 final

Minnesanteckningar från den 24 mars 2023
Minnesanteckningar delregionalt möte sydväst 2023-03-24
Presentation DS 2023-03-24
Delregional organisation sydväst DS 230324
Bup Skåne presentation DS 2023-03-24
Info lokal överenskommelse

Minnesanteckningar från den 6 maj 2022
Mötesanteckning Delregional samverkan Politisk sydväst 220506
Patientnämnd 220506
Presentation Barnahus
Ramöverenskommelse psykiatri missbruk och placerade barn 2021
Aktivitetsplan Nära vård Sydväst 220222

Minnesanteckningar från den 29 april 2020
200429-Motesant-Delregional-samverkan-SV-Trelleborg

Minnesanteckningar från den 11 december 2019
191211 Mötesanteckningar Delregional samverkan SV

Minnesanteckningar från 16 augusti 2019
190816 Mötesanteckningar Delregionalt Samverkansorgan SV

Minnesanteckningar från den 26 oktober 2018
Delregionalt_SV_20181026_-Minnesanteckningar
Sammanhallen-rehabilitering-och-hjalpmedelsforsorjning-181026

Minnesanteckningar från den 6 mars 2018
Delregionalt SV 20180406-Minnesanteckningar

Minnesanteckningar och bilagor från den 13 oktober 2017
Palliativ vård Delregionalt – Harald Roos
VO Vuxenpsykiatri Delregionalt Hans Brauer

Delregionalt Sydvästra Skåne Minnesanteckningar

Hälsostaden Delregionalt Sydvästra Skåne
Minnesanteckningar Centralt Samverkansorgan samt Delregion Sydväst 171013
Bilaga Gemensam presentation

Minnesanteckningar och bilagor från den 6 september 2017
Minnesanteckningar Delregionalt Samverkansorgan Sydvästra 170906
Tjänstemannaberedningen Emma Borgstrand

BUP Gunilla Hagberg Tegenrot

Minnesanteckningar och bilagor från den 17 maj 2017
Minnesanteckningar 20170517
Bilaga Emma Borgstrands presentation

Bilaga Förslag från tjänstemannaberedningen

Minnesanteckningar och bilagor från 2 mars 2017
Minnesanteckningar Delregionalt Samverkansorgan Sydvästra Skåne 2 mars 2017.
170302 bilaga. Proposition ang. samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.
Bilaga till möte 170302.

Minnesanteckningar och bilagor från 20 jan 2017
Minnesanteckningar Delregionalt Samverkansorgan Sydvästra Skåne 20 jan 2017
170120 bilaga. Hälso- och sjukvårdsavtalet

Senast uppdaterad: