2.Delregional tjänstemannaberedning

Deltagare delregional tjänstemannaberedning

Region Skåne Kommun
Carolin Schön, Primärvårdschef Skåne sydväst, ordförande & sammankallande 2024 Catharina Byström, Socialchef Vellinge kommun, vice ordförande
Andrea Borgström , Förvaltningschef Trelleborg Lasarett Maria Staf, Tf Förvaltningschef Socialförvaltningen Trelleborgs kommun
Fredrik Löfgren , Områdeschef BUP Anneli Wibner, Socialchef Svedala kommun
Hans Brauer , Verksamhetschef Vuxenpsykiatri Malmö/Trelleborg Svenjohan Davidsson, Förvaltningschef Bildningsförvaltningen Trelleborg
Katarina Hansson, Verksamhetschef, Branschrådet privat primärvårdgivare
Ann-Charlotte Tengsmar, Verksamhetschef Mobila team och Specialiserad Palliativ vård

Lokal överenskommelse Psykisk hälsa och suicidprevention, Skånes sydvästra kommuner (231123)

Senast uppdaterad: