Nutrition

Regional samverkansgrupp Nutrition ska på uppdrag från centrala tjänstemannaberedningen vara en samordnad ingång gällande skånegemensamma problem och frågeställningar inom nutritionsområdet, ta fram underlag som belyser identifierade problemområden och lyfta in dem till centrala tjänstemannaberedningen som beslutar om eventuellt fortsatt uppdrag.

Läs rapporten som arbetsgruppen tagit fram här: Inventering av Skånegemensamma oklarheter och problem utifrån nutritionsområdet

Senast uppdaterad: