Kategori: Nyheter

Informationsmöte 4 maj – Nya nationella riktlinjer för demenssjukdomar

Riktlinjerna riktar sig till beslutsfattare inom såväl kommun som landsting. Region Skånes Kunskapscentrum demenssjukdomar i samverkan med Kommunförbundet Skåne bjuder därför tillsammans med Socialstyrelsen in till informationsmöte den 4 maj i Malmö. Målgrupp för mötet:

Publicerad: 15 februari, 2018Sidansvarig: Emelie Sundén

Läs mer

Överenskommelse om samverkan vid utskrivning klar

Samtliga 33 skånska kommuner har nu beslutat att anta överenskommelsen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Det innebär att överenskommelsen gäller som planerat. Från den 1 april 2018 ändras modellen för kommunernas

Publicerad: 12 februari, 2018Sidansvarig: Emelie Sundén

Läs mer

Nya rutiner för samverkan vid utskrivning

Nu finns nya styrdokument kopplade till lagen om samverkan vid utskrivning publicerade. En ny lag om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård träder i kraft 1 januari 2018. Lagen ska ge trygg och

Publicerad: 15 december, 2017

Läs mer

Utbildningsmaterial för huvudkontaktpersoner

Under vecka 46 och 47 äger utbildning för huvudkontaktpersonerna rum. Utbildning handlar om rutin, process och anpassningar av Mina Planer i enlighet med lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Lagen träder i kraft

Publicerad: 16 november, 2017

Läs mer

Hälso- och sjukvård i samverkan – en ny samlingssida

Tjänstemannaberedningen gav Kommunikationsgruppen i uppdrag att strukturera om hemsidan samt ge den ett nytt namn. Syftet med den nya hemsidan är att den ska vara ”bredare” än tidigare, och inte endast omfatta hälso- och sjukvårdsavtalet,

Publicerad: 15 november, 2017

Läs mer

”Ett prestigelöst samarbete mellan oss som ordförande”

Hälso- och sjukvårdsavtalet Arbetet med hälso- och sjukvårdsavtalet påbörjades våren 2013. Det var en politisk styrgrupp med representanter från Region Skåne och Skånes kommuner som ledde arbetet, med stöd av en gemensam tjänstemannagrupp med representation

Publicerad: 28 september, 2017

Läs mer

Möjlighet att publicera delregionala dokument

För att öka transparens och möjlighet till lärande kan nu alla beredningar dela med sig av sina dokument på hemsidan. Det kan vara protokoll, minnesanteckningar, mallar, goda exempel och annat matnyttigt. Tanken är att det ska

Publicerad: 20 september, 2017

Läs mer

Lag om samverkan vid utskrivning från sluten Hälso-och sjukvård

Central Tjänstemannaberedningen till Central samverkansorgan bjöd in de delregional tjänstemannaberedningarna för en gemensam information. Sammanlagt deltog ca 100 personer från Skånes kommuner och Region Skåne. Ta del av dagens presentationer: Processbeskrivning Samverkan vid utskrivning från

Publicerad: 13 september, 2017

Läs mer