Senaste nytt från arbetsgruppen Skånegemensam digitalisering område hälsa

Nu kan du läsa om det senaste nytt inom rådet Skånegemensam digitalisering område hälsa under fliken "Nyhetsinformation".

Region Skåne har anlitat Helseplan Consulting Group AB för att genomföra en kartläggning i syfte att ge sammanfattande svar på hur informationsdelningen ser ut och få förslag på vad som skulle krävas för att åstadkomma mer kvalitetssäkrad och effektiv informationsöverföring.

Under våren 2018 pågår följande aktiviteter för att inventera en nulägesbild:

  • Kartläggning av journalsystem och övriga system för informationsöverföring. En enkät kommer i april skickas till medicinskt ansvarig sjuksköterska och medicinskt ansvarig för rehabilitering i samtliga kommuner
  • Genom tre olika workshops under april kommer processkartläggningar genomföras av digitala och analoga informationsflödet gällande tre fiktiva patientflöden

De tre olika workshops som genomförs är inplanerade till Hässleholm den 19/4, Kävlinge den 23/4 och Landskrona den 24/4 och separat inbjudan har skickats till alla kommuner och relevanta verksamheter inom Region Skåne. I mitten av maj finns det möjlighet att se utkast till resultat av processkartläggningarna i tre s.k. ”vernissage” på ovanstående orter då det även går att lämna synpunkter och kommentarer.

  • En worskshop kommer att hållas med jurister inom Region Skåne och i Skånes kommuner i syfte att göra en riskanalys utifrån olika lagkrav som bl.a. berör informationsöverföring.

Mer information om exakt var och när vernissagen genomförs kommer i nästa nyhetsbrev!

Om du vill veta mer kan du kontakta:
Bengt Andersson, Helseplan, bengt.andersson@helseplan.se
Monika Kraft, Region Skåne, Monika.Kraft@skane.se
Titti Gohed, Kommunförbundet Skåne, titti.gohed@kfsk.se

Tryck här för att läsa fler nyheter inom Skånegemensam digitalisering.

Publicerad:

Skriv en kommentar