Anmäl dig till Inspirationskonferensen för kvalitet i SIP

Välkommen till en heldag fylld med inspiration, motivation, fakta och goda exempel kring samverkan och arbetet med samordnad individuell plan (SIP).

KONFERENSEN ÄR SLUTSÅLD

Kommunförbundet Skåne och Region Skåne arrangerar tillsammans en inspirationskonferens för god samverkan i syfte att få bra kvalitet i SIP. Konferensen syftar till att förmedla fakta, kvalitet, inspiration, motivation och lust kring samverkan och arbetet med samordnad individuell plan (SIP).

Dagen kommer att beröra hälso- och sjukvård inom regional och kommunal somatisk och psykiatrisk vård. Primärvårdens viktiga roll för både somatiska och många psykiatriska patienter kommer att lyftas fram.

Konferensen kommer att innehålla föreläsningar som sammanfattar essensen i SIP varvat med inspirationsföreläsningar och goda exempel från det vardagliga arbetet med SIP i verksamheterna. Dagen avslutas med en paneldiskussion.

För att alla åhörare ska ha en gemensam grundkunskap inför konferensen ska samtliga konferensdeltagare ha sett instruktionsfilmerna Samverkan vid utskrivning från sjukhus och Samordnad individuell plan/SIP före konferensen.
Filmerna finns att se här: https://bit.ly/2P7WhhK

OBS! Konferensen erbjuds i två dagar med identiskt upplägg. Välj ett av nedanstående två datum vid anmälan. Den första konferensdagen kommer attspelas in i syfte att er ska kunna ta del avinnehållet i efterhand.

Målgrupp
Operativ lednings- och verksamhetspersonal från kommuner och Region Skåne inom både somatik och psykiatri som arbetar med SIP. Från kommunerna inbjuds främst SoL- och HSL- personal och från Region Skåne läkare, sjuksköterskor och rehabpersonal från öppen och sluten vård. Huvudkontaktpersoner för mina planer, vårt gemensamma IT-stöd för vårdplanering, bör delta som en påbyggnad av tidigare utbildning.

Medverkande
Maj Rom, Kristina Malmsten & Zophia Mellgren
Sveriges kommuner och landsting

Titti Gohed & Pia NIlsson
Kommunförbundet Skåne/Malmö Stad

Lars Stavenow & Eva Thoren Todoulos
Region Skåne

Lina Hjärpe
Hälsostaden

Representanter från kommunala, primärvårds och psykiatriska verksamheter i Skåne.

Ladda ner inbjudan här: Digital inbjudan SIP-konferens

Publicerad:

Skriv en kommentar