Uppföljning gällande behov av stödmaterial

Utsedda kontaktpersoner för genomförandet av instruktörsutbildningen har getts i uppdrag att i sina respektive nätverk efterfråga om det finns behov av en övergripande rutin kring samverkan i beslutsstödet mellan olika vårdaktörer samt återkoppla till arbetsgruppen med ett eventuellt rutinförslag. Vad gäller uppföljning av hur införandet av beslutsstödet sker i kommunerna i Skåne samt hur samverkan fungerar med vårdaktörer kommer detta diskuteras längre fram när implementeringen av beslutsstödet kommit längre.

De utsedda kontaktpersonerna för genomförandet av instruktörsutbildningen har fått uppdrag i att efterfråga behovet av en övergripande rutin kring samverkan samt att återkomma med förslag på anpassning av dokumentet Information vid akutbesök till beslutsstödet och SBAR. Ett gemensamt möte kommer äga rum den 15 augusti.

Det kommer att diskuteras längre fram vad gäller uppföljning av hur införandet av beslutsstödet sker i kommunerna i Skåne samt hur samverkan fungera med vårdaktörer.

Det har inkommit frågor från verksamheter gällande kravet på kontakt med läkare om bedömningen visar minst en röd parameter. Skälet till att vi rekommenderar läkarkontakt här är bl.a. för att ”trimma systemet”. Det har inte varit lätt att nå ut med information om VISAM till alla läkare inom primärvården och därför anser vi att det är ett bra sätt att både lära och få information om den sjuksköterska som gjort bedömningen enligt beslutsstödet kontaktar ansvarig/tjänstgörande läkare. Ett annat argument är att en inskickning till sjukhus inte alltid bör ske till akutmottagning utan kanske i stället som en direktinläggning t.ex. enligt överenskommelse i SIP. Detta måste läkaren hjälpa till med när det gäller informationsöverföring till aktuell avdelning och ansvarig läkare.

När alla är väl förtrogna med VISAM så har vi för avsikt att revidera just punkten om när en ska ringa läkare. Men redan nu rekommenderar vi följande:

  • Diskutera gärna logistiken i era lokala samarbetsgrupper där primärvårdens synpunkter också får komma fram. Avsikten med beslutsstödet är ju att patienten ska hamna på rätt vårdnivå och att VISAM är ett hjälpmedel för detta.
  • Tillämpa gärna läkarkontakten generöst, åtminstone under första året, vilket kommer att hjälpa till att göra samtliga parter förtrogna med beslutsstödet.
  • Glöm inte möjligheten till direktinläggning som är något som behöver utvecklas och öka.
  • Viktigast av allt är sjuksköterskans egna omdöme och i de fall sjuksköterskan känner sig övertygad om att en läkarkontakt inte tillför något, ex vid misstänkt höftfraktur, så kan läkarkontakt uteslutas.

Vid eventuella synpunkter, önskemål och frågor är ni välkomna att kontakta Lars Stavenow (lars.e.stavenow@skane.se) samt Titti Gohed (titti.gohed@kfsk.se)

Lenimentus AB har tillverkat en informationsfilm för beslutsstödet VISAM som finns tillgängligt under ”material”.
Denna kan användas för att kort beskriva vad VISAM är och hur användningen av stödet går till.

Publicerad:

Skriv en kommentar