Kategori: Nyheter

Skånegemensamt möte för de delregionala tjänstemannaberedningarna

Central Tjänstemannaberedningen till Central samverkansorgan bjöd in de delregional tjänstemannaberedningarna för en gemensam information. Sammanlagt deltog ca 100 personer från Skånes kommuner och Region Skåne. Eftermiddagen filmades och filmen kommer inom kort att läggas upp på hemsidan.

Publicerad: 8 september, 2017

Läs mer

Arbetsgruppen för beslutsstöd informerar

Arbetsgruppen kommer att fortsätta planeringsarbetet under hösten 2017. Planering kommer att innefatta implementering, utbildning och kostnader mm. För mer information kontakta Titti Gohed.

Bildspel från Uppstartsmöten

Här finns det bildspel som visades på de sex uppstartsmötena. Bildspel uppstartsmöte Nytt hälso- och sjukvårdsavtal

Uppstartsmötena är igång!

Cirka 70 deltagare deltog i det första uppstartsmötet i Malmö kring det nya hälso-och sjukvårdsavtalet. Representanter från Vårdcentraler, kommuner och sjukhus deltog. Det är planerat sex delregionala uppstartsmöten under veckorna 42 och 43. Totalt är

Publicerad: 17 oktober, 2016Sidansvarig: Emelie Sundén

Läs mer

Uppstartsmöten avseende Hälso- och sjukvårdsavtalet

Inbjudan har gått till Socialchefer/motsvarande samt till MASar och MARar i kommunen och Region Skåne har bjudit in chef eller ansvariga inom sjukvårdsförvaltningar och privat vård.

Publicerad: 15 september, 2016Sidansvarig: Emelie Sundén

Läs mer