Fortsatt kartläggning av informationsöverföring

Region Skåne har anlitat Helseplan Consulting Group AB för att genomföra en kartläggning i syfte att ge sammanfattande svar på hur informationsdelningen ser ut och få förslag på vad som skulle krävas för att åstadkomma mer kvalitetssäkrad och effektiv informationsöverföring.

Senaste nytt från Skånegemensam digitalisering område hälsa

Helseplan fortsätter med arbetet att kartlägga informationsöverföring mellan verksamheterna och genomförde i april månad tre olika workshops med drygt 75 verksamhetsföreträdare från Region Skåne och samtliga kommuner i Skåne.

Processkartläggningarna omfattade digitala och analoga informationsflöden gällande tre fiktiva patientflöden och i mitten av maj genomförs s.k. ”vernissage” där resultatet av processkartläggningarna presenteras.

Kartläggning av journalsystem och övriga system för informationsöverföring är genomförd och samtliga kommuner har svarat på enkäten. Under slutet av maj sammanställs kartläggningar av system, nätverk och processkartläggningar för att övergå i arbete med handlingsplaner för att åstadkomma mer kvalitetssäkrad och effektiv informationsöverföring.

Om du vill veta mer kan du kontakta:

Bengt Andersson, Helseplan, bengt.andersson@helseplan.se
Monika Kraft, Region Skåne, Monika.Kraft@skane.se
Titti Gohed, Kommunförbundet Skåne, titti.gohed@kfsk.se

Publicerad:

Skriv en kommentar