Kategori: Nyheter

Inspirationskonferens för kvalitet i SIP

På Scandic Star i Lund var 450 röda biostolar upptagna morgonen den 23 oktober. Kommunförbundet Skåne och Region Skåne anordnade en inspirationskonferens för god samverkan i syfte att få bra kvalitet i SIP. Konferensen syftade

Anmäl dig till Inspirationskonferensen för kvalitet i SIP

KONFERENSEN ÄR SLUTSÅLD Kommunförbundet Skåne och Region Skåne arrangerar tillsammans en inspirationskonferens för god samverkan i syfte att få bra kvalitet i SIP. Konferensen syftar till att förmedla fakta, kvalitet, inspiration, motivation och lust kring

Uppföljning gällande behov av stödmaterial

De utsedda kontaktpersonerna för genomförandet av instruktörsutbildningen har fått uppdrag i att efterfråga behovet av en övergripande rutin kring samverkan samt att återkomma med förslag på anpassning av dokumentet Information vid akutbesök till beslutsstödet och

Fortsatt kartläggning av informationsöverföring

Senaste nytt från Skånegemensam digitalisering område hälsa Helseplan fortsätter med arbetet att kartlägga informationsöverföring mellan verksamheterna och genomförde i april månad tre olika workshops med drygt 75 verksamhetsföreträdare från Region Skåne och samtliga kommuner i Skåne.