Kategori: Nyheter

Anmäl dig till Inspirationskonferensen för kvalitet i SIP

KONFERENSEN ÄR SLUTSÅLD Kommunförbundet Skåne och Region Skåne arrangerar tillsammans en inspirationskonferens för god samverkan i syfte att få bra kvalitet i SIP. Konferensen syftar till att förmedla fakta, kvalitet, inspiration, motivation och lust kring

Uppföljning gällande behov av stödmaterial

De utsedda kontaktpersonerna för genomförandet av instruktörsutbildningen har fått uppdrag i att efterfråga behovet av en övergripande rutin kring samverkan samt att återkomma med förslag på anpassning av dokumentet Information vid akutbesök till beslutsstödet och

Fortsatt kartläggning av informationsöverföring

Senaste nytt från Skånegemensam digitalisering område hälsa Helseplan fortsätter med arbetet att kartlägga informationsöverföring mellan verksamheterna och genomförde i april månad tre olika workshops med drygt 75 verksamhetsföreträdare från Region Skåne och samtliga kommuner i Skåne.

Informationsmöte 4 maj – Nya nationella riktlinjer för demenssjukdomar

Riktlinjerna riktar sig till beslutsfattare inom såväl kommun som landsting. Region Skånes Kunskapscentrum demenssjukdomar i samverkan med Kommunförbundet Skåne bjuder därför tillsammans med Socialstyrelsen in till informationsmöte den 4 maj i Malmö. Målgrupp för mötet:

Publicerad: 15 februari, 2018Sidansvarig: Emelie Sundén

Läs mer

Överenskommelse om samverkan vid utskrivning klar

Samtliga 33 skånska kommuner har nu beslutat att anta överenskommelsen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Det innebär att överenskommelsen gäller som planerat. Från den 1 april 2018 ändras modellen för kommunernas

Publicerad: 12 februari, 2018Sidansvarig: Emelie Sundén

Läs mer