Kategori: Nyheter

Bättre vård med sammanhållen journalföring

I februari 2021 införs sammanhållen journalföring inom hälso- och sjukvård för sektor Omsorg i Kävlinge kommun. Det innebär att sjukhus, vårdcentraler och legitimerad vårdpersonal i andra kommuner kan få tillgång till valda informationsmängder i den

Sammanfattning av Centrala Tjänstemannaberedningen 4 december

Nuläget kring covid-19 Under de senaste veckorna har patienter med covid-19 ökat till antal som överstiger vårens siffror. Det innebär ett ansträngt läge och omställningar har behövt göras. Diskussioner om besöksförbud pågår och besöksrestriktioner finns

Publicerad: 18 december, 2020

Läs mer

Nya mallar för Vårdsamverkan Skåne

Nedan finns våra vanligaste mallar för Word och Powerpoint. Ladda ner den du vill ha, öppna den och välj sedan spara som mall. Nu finns den bland mallarna på din dator så att du lätt

Publicerad: 17 november, 2020

Läs mer

Sammanfattning från Centrala Tjänstemannaberedningen 2 november

Nedan information är en sammanfattning från Centrala Tjänstemannaberedningens sammanträde 2 november 2020.   Utveckling av mobilt läkarstöd  Region Skånes arbete med framtidens hälsosystem genom den operativa styrgruppen arbetar med frågor som tangerar de områden som också lyfts upp

Publicerad: 12 november, 2020

Läs mer

Nyheter från Vårdsamverkan Skåne

Nedan information är en sammanfattning från Centrala Tjänstemannaberedningens sammanträde 11 september 2020. Samarbete helt avgörande under Covid-19 De sex delregionala beredningarna är överens om att tidiga beslut om besöksförbud och ett bra stöd från Smittskydd

Publicerad: 15 september, 2020Sidansvarig: Emelie Sundén

Läs mer