Samskapande i utvecklingen av Nära vård

Välkommen på webbseminarium 22 mars kl. 9.00-11.30.

Nära vård är inte en omställning som en enskild aktör eller huvudman på egen hand kan genomföra. I stället handlar Nära vård om att olika systemaktörer gemensamt hittar nya arbetssätt, samarbetsformer och lösningar, tillsammans med och utifrån invånarnas behov och resurser. Välkommen till ett webbseminarium om hur invånare, medarbetare, chefer och politiker gemensamt kan skapa en Nära vård. På seminariet presenterar vi två rykande färska rapporter som på olika sätt exemplifierar samskapande processer i utvecklingsarbete för Nära vård.

Inbjudan Webbseminarium Samskapande för Nära vård 22 mars

Information och anmälan:
Webbinarium – Samskapande i utvecklingen av Nära vård – Experio Lab

Publicerad:

Skriv en kommentar