Kategori: Nyheter

iDoc ny leverantör för Hembesök av läkare i Region Skåne

Alla beställningar som genomförs före kl.12.00 den 31 augusti genomförs av Falck Ambulans. Telefonnumret till sambandscentralen för beställning av hembesök är samma som tidigare, se mer information om kontaktuppgifter etc. på Vårdgivare i Skåne gällande

Publicerad: 29 augusti, 2023Sidansvarig: Jill Persson

Läs mer

En samverkansresa – Lärdomar från Strategi för hälsa

Genom uppföljande samtal med 17 län syns en tydlig förflyttning till mer fokus på hälsa i de samverkansstrukturer där aktörer som skola, socialtjänst och hälso- och sjukvård ingår. Allt fler län går också från att

Publicerad: 26 juni, 2023Sidansvarig: Jill Persson

Läs mer

Webbinarium om folkhälsoutvecklingen i Skåne

Välkommen att delta på webbinariet som ger en överblick av folkhälsoutvecklingen utifrån de nationellt framtagna kärnindikatorerna för hälsa och de åtta folkhälsopolitiska målområdena. När: 20 juni Var: Digitalt Tid: 11:00-11:40 För mer information samt för

Inbjudan till årets KEFU-dag 15 juni 2023

Tema: Vart är vi på väg? Tid: Torsdagen den 15 juni 2023, kl.8.30 – 15.40 Plats: Lux Hörsal, Lunds universitet Mer information samt anmälan via Ekonomihögskolan Lunds universitet;  KEFU-dagar | Ekonomihögskolan vid Lunds universitet

Nya kommunala representanter valda till Centralt samverkansorgan

På Skånes Kommuners styrelsemöte den 23 maj valdes nya kommunala representanter till Centralt samverkansorgan. Under 2023 kommer de kommunala representanterna i Centralt samverkansorgan att vara Anders Rubin (S), Malmö (tidigare ordförande Centralt samverkansorgan) samt presidiet

Stöd vid svårläkta sår

Läs mer om vårdförlopp och vårdprogram svårläkta sår. Vårdförlopp och vårdprogram svårläkta sår | Kunskapsstyrning vård | SKR (kunskapsstyrningvard.se)