Påminnelse om överenskommen Tilläggsrutin för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård under jul- och trettondagshelgen 2022 – 2023

För att underlätta utskrivningsprocessen med bibehållen patientsäkerhet ska sluten vård, vårdcentraler och kommuner ansvara för att de personalresurser som behövs finns tillgängliga för att bevaka och aktivt hantera de olika delprocesserna i Mina planer. Syftet med tilläggsrutinen är att under helgperioden skapa utrymme för gemensam planering rörande inneliggande patienter. Målsättningen är att patienter kontinuerligt ska kunna skrivas ut från den slutna vården samma dag som patienten är utskrivningsklar.

De extra dagar och tider som är avsatta för gemensam planering och möjliggörande av utskrivning är under kommande jul- och trettondagshelg:

  • Juldagen den 25/12, kl.9-13 för sluten vård och kl.10-14 för vårdcentraler och kommuner
  • Lördagen den 7/1, kl.9-13 för sluten vård och kl.10-14 för vårdcentraler och kommuner

Här kan du läsa hela tilläggsrutinen för 2022-2023 på Vårdgivare Skåne

Publicerad:

Skriv en kommentar