Kartläggning av svårigheter i rehabiliteringsflödet

I Skånes rehabiliteringsflödet rapporteras regelbundet svårigheter med samverkan och möjlighet att överrapportera åtgärder vidare, dessa svårigheter leder till brister i rehabiliteringskedjan. För att få en bättre uppfattning om hur ofta, och var dessa svårigheter förekommer, har den Regionala rehabiliteringsgruppen inom Vårdsamverkan Skåne beslutat att göra en kartläggning med stöd av ett enkelt formulär på Vårdgivare Skåne.

Kartläggningen genomförs under perioden 2023-02-01 till 2023-04-30 och formuläret används parallellt med det nuvarande systemet för avvikelser för att få en övergripande förståelse. Målgrupp är alla arbetsterapeuter och fysioterapeuter i Skåne inom Region Skånes sluten/specialistvård, primärvård, Skånes kommuner eller privata aktörer, exklusive psykiatrin.

Informationsträff och digital kick-off:
Den 18 januari och den 24 januari genomfördes digital informationsträff.

Nu erbjuds ytterligare ett tillfälle:
2023-02-14 kl.15.00-16.00 Länk till anmälan

Publicerad:

Skriv en kommentar