Skånes befolkningsprognos 2022-2031

Mellan åren 2021 och 2031 förväntas Skånes befolkning öka med 8,5% eller 119 000 invånare. Ta del av befolkningsprognosen här!

Region Skåne har ansvaret för bland annat regionala bedömningar av den ekonomiska utvecklingen samt prognoser över sysselsättning och befolkning. Region Skåne tar därför årligen fram befolkningsprognoser för Skåne och dess kommuner.

Befolkningsprognoserna är ett viktigt underlag i Region Skånes planeringsarbete. För dimensionering av regionens verksamheter är den framtida befolkningens storlek och åldersfördelning väsentlig. Även andra myndigheter och organisationer använder sig av Region Skånes befolkningsprognoser i sitt planeringsarbete.

Skånes befolkningsprognos.

Publicerad:

Sidansvarig

Emelie Sundén

Skriv en kommentar